39 Blije gezichten met een certificaat EHBO op De Muldershof

39 Blije gezichten met een certificaat EHBO op De Muldershof

Op donderdag 28 februari zijn de diploma’s jeugd eerste hulp overhandigd aan alle leerlingen van groep 7 van Brede School De Muldershof. Het was spannend want het was nog niet bekend wie geslaagd was en wie niet. De spanning was van de gezichten af te lezen. Maar op het einde had toch iedereen zijn certificaat.

In 6 lesochtenden werd de kennis van de EHBO geleerd. De theorie werd verzorgd door de leerkracht, terwijl de praktijk geleerd werd onder leiding van leden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Op woensdag 9 januari zijn we gestart met de eerste les en op 27 februari was het examen.

Tijdens het examen werden de leerlingen op hun kennis van de theorie getest door een examinator van de EHBO-vereniging. Verdeeld in 4 groepjes werden door dit kader vragen gesteld, en aan de hand van de antwoorden werd een punt voor theorie gegeven.

De praktijkexamens werden afgenomen door drie leden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Bij de eerste examinator moest de techniek van het aanspreken van een slachtoffer getoond worden, en daarbij het draaien van buik naar rug en de stabiele zijligging.

Bij de andere 2 examinatoren moesten drie verschillende verbanden aangelegd worden. De leerlingen werden geconfronteerd met een slachtoffer met een aantal letsels. Deze letsels waren dit keer vakkundig aangebracht door een ouder van kinderen op de basisschool. Afhankelijk van het letsel moesten ze handelend optreden. Hierbij werden afzonderlijk punten gegeven voor het verzorgen van een wondje, en er moest een drukverband worden aangelegd om de enkel of om de hand/pols.

Dat de kinderen allemaal geslaagd zijn is des te meer een prestatie, omdat ze weinig lessen gehad hebben en thuis veel zelf moesten oefenen.

Tijdens de cursus werd ook een demonstratie gegeven van een reanimatie met inzet van de AED.

EHBO vereniging Beek en Donk feliciteert alle geslaagden met hun diploma.

Werkgroep jeugd EHBO Beek en Donk

Cursus EHBO bij kinderen

Cursus EHBO bij kinderen in Beek en Donk afgerond

Afgelopen dinsdag werd aan de 13 deelnemers aan de cursus EHBO bij kinderen het certificaat van het Oranje Kruis overhandigd.

Deze cursus wordt elk jaar georganiseerd door EHBO-vereniging Beek en Donk en is met name geschikt voor ouders met kleine kinderen, oppas opa’s en oma’s en zij die beroepsmatig met kinderen werken zoals leerkrachten van de basisscholen.

De cursus werd verzorgd door een bevoegd kader, die in 3 avonden de theorie en de praktijk behandelde.

Naast de theorie over kindgerelateerde onderwerpen als het kind en zijn omgeving, preventie, de vijf belangrijke punten, kinderziekten en het signaleren van kindermishandeling, werden ook diverse praktische zaken behandeld.

Ook kwamen stoornissen in het bewustzijn en ademhaling, ernstige bloedingen en shock aan de orde. Letsels bij kinderen werden behandeld waarbij ook geoefend werd met het verbinden van eenvoudige tot grote wonden en kneuzingen en verstuikingen.

Geleerd werd wat te doen bij letsels van oog, neus en oor, tandletsel, oververhitting, onderkoeling, bevriezing, giftige stoffen en steken en beten.

Een belangrijk onderdeel van de cursus EHBO bij kinderen is de reanimatie en het gebruik van de AED. Tevens wat te doen bij verslikking en verstikking.

De behandelde onderwerpen zijn uiteraard gebaseerd op de kinderleeftijd van baby tot de pubertijd.

Alle 13 cursisten slaagden en mochten het diploma EHBO bij kinderen in ontvangst nemen.

EHBO-vereniging Beek en Donk organiseert elk jaar een cursus EHBO bij kinderen in oktober terwijl in het voorjaar een herhalingscursus gegeven wordt. Let hiervoor op de berichtgeving in de MooiLaarbeekkrant.

Voor verdere informatie aangaande EHBO-cursussen kunt u ons bereiken via E-mail ehbobeekendonk@gmail.com of bezoek onze website www.ehbobeekendonk.nl

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 27 geslaagden.

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 27 geslaagden.

Op maandag 7 mei j.l. werden aan 27 kinderen van groep 8 van Dalton Basisschool ’t Otterke de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

Alle kinderen hadden de cursus en het afsluitende examen goed doorlopen.

Op 26 februari begonnen de eerste lessen. De praktijklessen werden verzorgd door 2 leden van EHBO Beek en Donk, terwijl de theorie werd bijgebracht door de leerkracht van groep 8.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 8 lessen werd op maandag 16 april het examen afgenomen.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer behandelen.

De slachtoffers waren kinderen uit groep 7 die vakkundig geschminkt waren. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren allen leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 27 blije gezichten met een officieel jeugd EHBO certificaat.

EHBO Beek en Donk

Herhaling Cursus EHBO Bij Kinderen in Beek en Donk

Herhaling Cursus EHBO Bij Kinderen in Beek en Donk

Iedereen die jonge kinderen heeft of hen verzorgt weet dat kinderen nieuwsgierig zijn en stap voor stap de wereld om hen heen verkennen. Lekker buiten spelen, in bomen klimmen of rolschaatsen. Een ongeluk zit dan vaak in een klein hoekje. Gelukkig zijn er al heel wat mensen die inmiddels een cursus EHBO bij kinderen gevolgd hebben die weten wat ze dan moeten doen.

Het is echter belangrijk om de kennis bij te houden, zodat men weet wat te doen als er iets gebeurd.

Daarom organiseert EHBO vereniging Beek en Donk een herhalingsles op woensdag 18 april a.s. van 20.00-22.00 uur in Het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en Donk. Kosten € 10 p.p. Aanmelden via het mailadres: ehbobeekendonk@gmail.com

Geïnteresseerden die nog geen cursus gevolgd hebben kunnen zich opgeven voor een nieuwe cursus EHBO bij kinderen die vermoedelijk plaats zal vinden in het najaar. Stuur daarvoor een mailtje met uw gegevens naar bovenstaand mailadres. Als er meer bekend is over de data zullen wij dan contact met u opnemen.

EHBO bij kinderen

Alle cursisten cursus EHBO bij kinderen in Beek en Donk geslaagd

Afgelopen dinsdag werd aan de 12 deelnemers aan de cursus EHBO bij kinderen het certificaat van het Oranje Kruis overhandigd.

Deze cursus wordt elk jaar georganiseerd door EHBO vereniging Beek en Donk en is met name geschikt voor ouders met kleine kinderen, oppas opa’s en oma’s en zij die beroepsmatig met kinderen werken zoals o.a. leerkrachten van de basisscholen.

De cursus werd verzorgd door een bevoegd kader, die in 3 avonden de theorie en de praktijk behandelde.

Naast de theorie over kindgerelateerde onderwerpen als het kind en zijn omgeving, preventie, de vijf belangrijke punten, kinderziekten en het signaleren van kindermishandeling, werden ook diverse praktische zaken behandeld.

Ook kwamen stoornissen in het bewustzijn en ademhaling, ernstige bloedingen en shock aan de orde. Letsels bij kinderen werden behandeld waarbij ook geoefend werd met het verbinden van eenvoudige tot grote wonden en kneuzingen en verstuikingen.

Geleerd werd wat te doen bij letsels van oog, neus en oor, tandletsel, oververhitting, onderkoeling, bevriezing, giftige stoffen en steken en beten.

Een belangrijk onderdeel van de cursus EHBO bij kinderen is de reanimatie en het gebruik van de AED. Tevens wat te doen bij verslikking en verstikking.

De behandelde onderwerpen zijn uiteraard gebaseerd op de kinderleeftijd van baby tot de pubertijd.

Alle 12 de cursisten slaagden voor het diploma EHBO bij kinderen en mochten het certificaat in ontvangst nemen.

EHBO vereniging Beek en Donk organiseert elk jaar een cursus EHBO bij kinderen in oktober terwijl in het voorjaar een herhalingscursus gegeven wordt. Let hiervoor op de berichtgeving in de MooiLaarbeekkrant.

Voor verdere informatie aangaande EHBO cursussen kunt u ons bereiken via E-mail ehbobeekendonk@gmail.com of bezoek onze website www.ehbobeekendonk.nl

Cursus Eerste Hulp bij Ongelukken

U wilt toch ook kunnen helpen?

In september starten de drie EHBO-verenigingen van Laarbeek gezamenlijk een cursus Eerste Hulp bij Ongelukken. Met het diploma van het Oranje Kruis bent u in staat op de juiste wijze eerste hulp te verlenen. Ongevallen kunnen overal gebeuren: thuis, op het werk, tijdens het sporten of op straat. Dan is het belangrijk dat u weet hoe u moet handelen. Wat moet u doen als iemand zijn enkel verzwikt, in zijn vinger snijdt of nog erger: wanneer iemand het bewustzijn verliest of bij storingen in de ademhaling, bloedingen, bij verbrandingen, vergiftigingen, botbreuken of bij letsels door hitte of koude? Dan wilt u niet met lege handen staan en is snelheid geboden.

Met het EHBO-diploma op zak bent u in staat adequate hulp te verlenen.                                                                                              Daarnaast leert u ook te reanimeren en de AED (Automatische Externe Difibrillator) te gebruiken.

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 10 lessen hoe u moet handelen wanneer er iets gebeurt.  De cursus start op dinsdag 19 september 2017 van 20.00 – 22.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam. Door herhalingslessen te volgen wordt het diploma steeds verlengd. Die nascholing vindt plaats bij een Laarbeekse EHBO-vereniging naar keuze.

De kosten bedragen € 155. Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars een groot deel van de cursuskosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Dinie van Geffen: 0499-421566 of mail naar ehbolieshout@hetnet.nl of met de plaatselijke EHBO vereniging.

 

Helmi van Dijk 25 jaar EHBO-er

Helmi van Dijk 25 jaar EHBO-er

Tijdens de jaarvergadering van de EHBO vereniging Beek en Donk werd aan Helmi van Dijk-vd Vrande het Bondsinsigne in Brons uitgereikt  i.v.m. haar 25 jarige EHBO jubileum. De onderscheiding werd uitgereikt door de voorzitter van de vereniging, met de daarbij horende oorkonde.

Toen er 25 jaar geleden iemand gezocht werd op haar werk die een EHBO diploma wilde gaan halen is Helmi dat gaan doen.  Dit kwam kort daarna ook goed van pas toen ze kinderen kreeg. Tegenwoordig ervaart ze dat het in haar huidige werk als kranten verdeelster en bezorgster een welkome aanvulling is. Tenslotte komt ze met veel mensen in aanmerking en is ze veel onderweg.

Ook naast haar werk kom je Helmi soms tegen op evenementen waar ze dan als EHBO-er aanwezig is. Altijd bereidt een praatje te maken bij de post of tijdens een EHBO actie. Ook aan de mede EHBO-ers wordt dan gedacht door het meenemen van een paar kranten om de tijd door te komen (want als EHBO-er hopen we natuurlijk niets te doen te hebben, maar mocht er iets voorvallen dan staan we paraat).

De EHBO vereniging Beek en Donk feliciteert Helmi met haar jubileum.

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 31 geslaagden.

Op maandag 29 mei j.l. werden aan 31 kinderen van groep 8 van Dalton Basisschool ’t Otterke de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

Alle kinderen hadden de cursus en het afsluitende examen goed doorlopen.

Op 6 maart  begonnen de eerste lessen. De praktijklessen werden verzorgd door 3 leden van EHBO Beek en Donk, terwijl de theorie werd bijgebracht door de leerkracht van groep 8.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 9 lessen werd op maandag 29 mei het examen afgenomen. Dit onder toeziend oog van een daarvoor gecertificeerd kader namens de bond.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, welke door het officiële kader werd afgenomen.

Verder de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer behandelen.

De slachtoffers waren kinderen uit groep 7 die vakkundig geschminkt waren. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met  een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren naast het gecertificeerd kader, leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al  met al een geslaagde cursus met 31 blije gezichten  met een officieel jeugd EHBO certificaat.

EHBO Beek en Donk.

Laarbeekoefening Commanderij College

Laarbeekoefening EHBO verenigingen geslaagd

Elk jaar organiseren de EHBO verenigingen van Laarbeek ( Aarle-Rixtel, Lieshout/Mariahout en Beek en Donk) een gezamenlijke oefening, genaamd de Laarbeekoefening.

Dit jaar was Beek en Donk de organiserende vereniging.

De oefening vond plaats in het Commanderij College, Muzenlaan 2.

Bijna 80 EHBO’ers/BHV’ers namen aan deze oefening deel. Zij werden in 12 groepen verdeeld.

In de diverse klaslokalen van de school werden door de lotusslachtoffers verschillende letsels uitgebeeld zoals snijwonden en een verbrijzelde vinger in het handenarbeidlokaal, chemische verbranding in het scheikunde lokaal, gebroken heup door een val van de trap, letsels door een vechtpartij, drugsgebruik, etc.

De 12 groepen gingen eerst langs alle slachtoffers voor een diagnose, zoals:  wat is de aard van het letsel, wat voor EHBO handelingen verricht je en  wat is je volgende actie.

Voor de diagnose kregen de slachtoffers telkens 5 minuten waarna doorgeschoven werd naar het volgende slachtoffer.

Bij het laatste slachtoffer aangekomen was de opdracht niet alleen de diagnose, maar ook de behandeling van het slachtoffer. Daarna werden de slachtoffers verzameld in het zogenaamde gewondennest. Dit was een ruimte in de centrale hal waar de kaders de resultaten van de hulpverlening konden beoordelen en van commentaar voorzien.

Om ongeveer 21.30 uur waren alle slachtoffers verzameld en beoordeeld, uitgezonderd het “slachtoffer” wat ter plekke gereanimeerd moest worden na een hartstilstand.

Hierna werd door het kader van Beek en Donk uitleg gegeven van de letsels van alle slachtoffers en wat de behandeling had moeten zijn, en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ook de slachtoffers becommentarieerden de hulpverlening en het contact met de EHBO’ers. Zowel positieve als tekortkomingen werden belicht.

Wederom was de Laarbeekoefening 2017 een succesvolle en zeer leerzame oefening, voor de deelnemende EHBO’ers maar ook voor de BHV’ers van de school.

De Laarbeekoefening 2018 wordt georganiseerd door de EHBO vereniging Aarle-Rixtel.