Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 31 geslaagden.

Op maandag 29 mei j.l. werden aan 31 kinderen van groep 8 van Dalton Basisschool ’t Otterke de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

Alle kinderen hadden de cursus en het afsluitende examen goed doorlopen.

Op 6 maart  begonnen de eerste lessen. De praktijklessen werden verzorgd door 3 leden van EHBO Beek en Donk, terwijl de theorie werd bijgebracht door de leerkracht van groep 8.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 9 lessen werd op maandag 29 mei het examen afgenomen. Dit onder toeziend oog van een daarvoor gecertificeerd kader namens de bond.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, welke door het officiële kader werd afgenomen.

Verder de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer behandelen.

De slachtoffers waren kinderen uit groep 7 die vakkundig geschminkt waren. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met  een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren naast het gecertificeerd kader, leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al  met al een geslaagde cursus met 31 blije gezichten  met een officieel jeugd EHBO certificaat.

EHBO Beek en Donk.