Over ons

Geschiedenis van de EHBO

De vrijwillige eerste hulp komt uit Engeland. De arts John Furley richtte in 1877 een organisatie op om mensen op te leiden voor een EHBO-diploma. In 1893 was het in ons land ook zover en werd de Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken opgericht.

In 1906 werd Zeeland getroffen door een watersnood. Een jaar later leed het schip de Berlin schipbreuk bij Hoek van Holland. De hulpverlening bij deze rampen verliep niet goed. Prins Hendrik, echtgenoot van Koningin Wilhelmina, wilde dat de hulpverlening verbeterde door meer samenwerking tussen EHBO verenigingen en door uniforme cursussen. In 1909 werd Het Oranje Kruis opgericht, in 1951 kwam het diploma EHBO.

EHBO vereniging Beek en Donk

EHBO vereniging Beek en Donk werd op 10 september 1948 opgericht. De EHBO vereniging heeft als doel de leden te leren hoe ze eerste hulp moeten verlenen bij ongelukken. Hiervoor komen de leden elke eerste maandag van de maand bij elkaar om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. De EHBO vereniging maakt hiervoor gebruik van een kaderinstructeur en lotussen. Deze avonden worden gehouden in Het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en Donk van 20.00 – 22.00 uur.

De vereniging bestaat uit 50 leden.

Het bestuur bestaat uit:

Helma de Jong

Leo van der Aa

Geertje Ernest

Marianne van Dijk-Swinkels

Mark van der Linden

Tevens hebben we ook diverse werkgroepen

De contributie bedraagt € 13,50 per jaar.
Bankrekening: NL04 RABO 0112 0902 73