Reanimatie (incl. AED)

De EHBO vereniging Beek en Donk verzorgt de opleiding en de herhalingslessen Reanimatie voor de vrijwilligers die aangemeld zijn bij de Stichting AED-Alert Laarbeek.

In Laarbeek is door de Stichting AED-Alert Laarbeek, in samenwerking met gemeente en sponsoren, een nagenoeg dekkend netwerk ingericht van vrijwilligers die kunnen reanimeren met gebruik van een AED. Werkgroepen in Lieshout/Mariahout, Beek en Donk en Aarle-Rixtel zetten zich in om het netwerk in stand te houden.

Daarmee is een netwerk van vrijwilligers beschikbaar welke een opleiding hebben gehad in reanimeren en het gebruik van een AED.

Met bedrijven en instellingen in Laarbeek, waar al AED’s beschikbaar waren, zijn afspraken gemaakt om de apparaten dag en nacht toegankelijk te maken. Daarnaast heeft de Stichting zelf AED’s aangeschaft en die op strategische plaatsen opgehangen bij particulieren, bedrijven en instellingen voor een sluitend netwerk.

Indien u interesse heeft om zich hierbij aan te sluiten ga dan naar de site van AED-Alert Laarbeek. http://www.aedalertlaarbeek.nl