Uitreiking certificaten cursus jeugd EHBO op basisschool De Muldershof

Uitreiking certificaten cursus jeugd EHBO op basisschool De Muldershof

Op donderdag 18 april 2024 zijn de certificaten van deelname jeugd eerste hulp overhandigd aan 21 leerlingen van groep 7 van Brede School De Muldershof. De spanning, of ze wel of niet geslaagd waren, was al eerder weggenomen. Direct na het examen op woensdag 17 april kon de organisatie al mededelen dat iedereen geslaagd was.

In 8 lesochtenden werd de kennis van de EHBO geleerd. De theorie werd verzorgd door de leerkracht, terwijl de praktijk geoefend werd onder leiding van leden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Op woensdag 21 februari, direct na carnaval, zijn we gestart met de eerste les.

Tijdens het examen werden de leerlingen op hun kennis van de theorie getest door een examinator van de EHBO-vereniging Beek en Donk. Verdeeld in 4 groepjes werden door dit kader vragen gesteld, en aan de hand van de antwoorden werd een punt voor theorie gegeven.

Ook de praktijkexamens werden afgenomen door drie leden van de EHBO-vereniging.

Bij de eerste examinator moest de techniek van het aanspreken van een slachtoffer getoond worden, en daarbij het draaien van buik naar rug en de stabiele zijligging.

Bij de andere 2 examinatoren moesten drie verschillende verbanden aangelegd worden. De leerlingen werden geconfronteerd met een slachtoffer met een aantal letsels. Deze letsels waren vakkundig aangebracht door een van de lotussen van de EHBO-vereniging. Afhankelijk van het letsel moesten ze handelend optreden. Hierbij werden afzonderlijk punten gegeven voor het verzorgen van een wond, en er moest een drukverband worden aangelegd om de enkel of om de hand/pols.

Tijdens de cursus werd ook een demonstratie gegeven van een reanimatie met inzet van de AED.

EHBO-vereniging Beek en Donk feliciteert alle geslaagden met hun certificaat.

Werkgroep jeugd EHBO Beek en Donk

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 15 geslaagden.

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 15 geslaagden.

Op maandag 18 maart j.l. werden aan kinderen van groep 8 van Dalton Basisschool ’t Otterke de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

De lessen zijn gestart op maandag 8 januari en op maandag 11 maart werd het examen afgenomen. Drie kinderen waren op die datum ziek en het examen van deze drie werd later afgenomen.

Zoals gebruikelijke werden de theorielessen verzorgt door de leerkracht. De praktijklessen werden verzorgd door 2 leden van EHBO Beek en Donk.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel. Wel moeten zij een volwassene uit kunnen leggen hoe dit in zijn werk gaat.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 8 lessen werd op maandag 11 maart het examen afgenomen.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer behandelen.

De slachtoffers waren kinderen uit groep 7 die vakkundig geschminkt waren. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren allen leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 15 blije gezichten met een officieel bewijs van deelname jeugd eerst hulp.

EHBO Beek en Donk.

Jubilarissen

De volgende personen zijn gehuldigd omdat ze 12,5 jaar lid zijn van de club

Marianne van de Rijdt

Annet Heesakkers

Inge Lok

Jack van den Dungen

25 jaar lid van de club zijn en hebben Bondsinsigne Brons gekregen:

René Derksen

Adrie van de Boomen

Marijn Kanters

50 jaar lid en Bondsinsigne Goud

Bert Staal

Vrijwilligerspenning voor Peter van den Heuvel

 Is actief lid van EHBO sinds 1979. Vanaf 2005 tot vandaag was hij penningmeester bij EHBO Beek en Donk, maar daar stopt hij nu mee. Hij regelde alles als penningmeester maar verzorgde ook de in- en uitgaande post. Hij zocht sponsoren, organiseerde de opleiding en herhalingscursussen van AED-alert en was actief EHBO-er tijdens evenementen. Ook verzorgt hij EHBO-lessen op basisscholen. Mede dankzij zijn inzet is EHBO Beek en Donk weer een bloeiende vereniging geworden qua financiën.

Vrijwilligerspenning voor Annie Beekmans

Zij is lid van de EHBO Beek en Donk vanaf 1995 en bestuurslid sinds 2005. Zij legt na 19 jaar haar bestuurstaken neer, maar blijft wel actief als vrijwilligster. Naast haar bestuurstaken regelde zij, indien nodig, de EHBO- bezetting bij een aanvraag voor evenementen. Vaak vulde zij zelf die taak in. Annie was ook lid van het feestcomité voor het 50-jarig bestaan in 1998, de sportcommissie en de praktijkcommissie. Sinds 2004 coördineert zij de cursussen jeugd-EHBO met name op basisschool de Muldershof. Ook werkt ze mee bij het verzorgen van de EHBO-lessen op de diverse andere basisscholen.

Laarbeekse EHBO-verenigingen ontvangen cheque tijdens nieuwjaarsreceptie

Laarbeek – Jaarlijks schenkt het college tijdens de nieuwjaarsreceptie het bedrag dat werd uitgespaard door geen papieren kerstkaarten per post aan verenigingen en stichtingen in Laarbeek te sturen. Dit jaar heeft het college gekozen voor twee verenigingen die vooral op de achtergrond functioneren, maar wel heel belangrijk werk doen voor u en voor Laarbeek. Het gaat om de EHBO-verenigingen van Beek en Donk en Lieshout.

Deze twee verenigingen hebben samen de hele gemeente als hun werkgebied. Ze geven cursussen EHBO, reanimatiecursussen, herhalingscursussen en geven lessen op scholen. Ook zijn ze actief bij al die mooie evenementen en activiteiten van verenigingen in Laarbeek. EHBO-afdeling Beek en Donk is al 75 jaar actief en heeft op dit moment 40 actieve leden. EHBO-afdeling Lieshout is al 85 jaar actief en heeft maar liefst 73 actieve leden. Beide ontvingen ze een cheque van €500. Namens EHBO Beek en Donk kwam Peter van den Heuvel de cheque ophalen, Dinie van Geffen deed dit namens EHBO Lieshout.

AED

omdat de vraag steeds groter wordt om een AED mee te nemen bij een evenement hebben we een aanvraag gedaan bij de stichting Steun Welzijnszorg.

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door sponsoring door de stichting Steun Welzijnszorg waarvan u de logo op onze website terugvindt. Als je op het logo klikt kom je meteen op hun website uit. Wij zijn de stichting dankbaar voor deze steun en kunnen weer een aantal jaren vooruit.

EHBO Beek en Donk

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

Iedereen die jonge kinderen heeft of hen verzorgt weet, dat kinderen nieuwsgierig zijn, en stap voor stap de wereld om hen heen verkennen. Lekker buiten spelen, in bomen klimmen of rolschaatsen. Een ongeluk zit dan vaak in een klein hoekje. Daarom is het fijn als u weet wat u in zo’n geval moet doen.

De cursus “EHBO bij kinderen” leert u hoe u risico’s kunt verkleinen in en om huis, school, opvang e.d., en wat u moet doen wanneer een ongelukje zich toch voordoet.

VOOR WIE?

De cursus “EHBO bij kinderen” wordt speciaal georganiseerd voor vaders, moeders, verzorgers en leerkrachten van kinderen in de leeftijd tot ongeveer 13 jaar. Wilt u leren hoe u een verband moet aanleggen of wat u moet doen bij een brandwond? Of wilt u tips om risico’s te voorkomen? In deze cursus komt dit en nog veel meer aan bod.

CURSUSINHOUD

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 2 lesavonden hoe u ongelukken kunt voorkomen en hoe te handelen in geval er toch iets gebeurt. Zo leert u bijvoorbeeld wat u moet doen bij een val of vergiftiging en hoe u verwondingen behandelt. Daarnaast staan ook reanimatie en het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) op het programma.

KOSTEN

De prijs voor deze cursus is € 75,00 per persoon.

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars vaak een groot deel van de kosten van de cursus. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

CURSUSDATA en LOCATIES

De cursus wordt gehouden op de dinsdagen 14 en 21 november a.s. (alle avonden van 19.00-21.30 uur) in het Ontmoetingscentrum.

CONTACT EN INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EHBO vereniging Beek en Donk, Peter van de Heuvel, Klaproosstraat 19. Telefoon 06-46030743 of ehbobeekendonk@gmail.com