Nieuwe reanimatie poppen

Nieuwe reanimatiepoppen.

Onlangs hebben wij 2 nieuwe reanimatiepoppen aangeschaft.

Nadat de nu gebruikte oude poppen begonnen te haperen waren we dringend toe aan nieuwe.

Mede omdat ze intensief gebruikt worden is het noodzakelijk dat ze goed functioneren.

In november a.s. hebben we voor de stichting AED Laarbeek weer 8 herhalingslessen gepland waar ze meteen ingezet kunnen worden. Ook is er weer een nieuwe cursus reanimatie gepland.

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door sponsoring door de stichting Steun Welzijnszorg waarvan u de logo op onze website terugvindt. Als je op het logo klikt kom je meteen op hun website uit. Wij zijn de stichting dankbaar voor deze steun en kunnen weer een aantal jaren vooruit.

EHBO Beek en Donk

In oktober starten de twee EHBO-verenigingen van Laarbeek gezamenlijk een cursus Eerste Hulp bij Ongelukken.

EHBO-verenigingen Laarbeek

U wilt toch ook kunnen helpen?

In oktober starten de twee EHBO-verenigingen van Laarbeek gezamenlijk een cursus Eerste Hulp bij Ongelukken. Met het diploma van het Oranje Kruis bent u in staat op de juiste wijze eerste hulp te verlenen. Ongevallen kunnen overal gebeuren: thuis, op het werk, tijdens het sporten of op straat. Dan is het belangrijk dat u weet hoe u moet handelen. Wat moet u doen als iemand zijn enkel verzwikt, in zijn vinger snijdt of nog erger: wanneer iemand het bewustzijn verliest of bij storingen in de ademhaling, bloedingen, bij verbrandingen, vergiftigingen, botbreuken of bij letsels door hitte of koude? Dan wilt u niet met lege handen staan en is snelheid geboden.

Met het EHBO-diploma op zak bent u in staat adequate hulp te verlenen. Daarnaast leert u ook te reanimeren en de AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken.

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 10 lessen hoe u moet handelen wanneer er iets gebeurt. De cursus start op dinsdag 4 oktober 2022 van 19.30 – 22.00 uur. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam. Door herhalingslessen te volgen wordt het diploma steeds verlengd. Die nascholing vindt plaats bij een van de Laarbeekse EHBO-verenigingen.

Wij kunnen deze cursus aanbieden met korting voor een bedrag van € 100. Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars een groot deel van de cursuskosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met:

Dinie van Geffen: 0499-421566 ehbolieshout@hetnet.nl of

Peter van den Heuvel: 06-46030743 ehbobeekendonk@gmail.com.