CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

Iedereen die jonge kinderen heeft of hen verzorgt weet dat kinderen nieuwsgierig zijn en stap voor stap de wereld om hen heen verkennen. Lekker buiten spelen, in bomen klimmen of rolschaatsen. Een ongeluk zit dan vaak in een klein hoekje. Daarom is het fijn als u weet wat u in zo’n geval moet doen.

De cursus “EHBO bij kinderen” leert u hoe u risico’s in en om huis, school, opvang e.d. kunt verkleinen en wat u moet doen wanneer een ongelukje zich toch voordoet.

VOOR WIE?

De cursus “EHBO bij kinderen” wordt speciaal georganiseerd voor vaders, moeders, verzorgers en leerkrachten van kinderen in de leeftijd tot ongeveer 13 jaar. Wilt u leren hoe u een verband moet aanleggen of wat u moet doen bij een brandwond? Of wilt u tips om risico’s te voorkomen? In deze cursus komt dit en nog veel meer aan bod.

CURSUSINHOUD

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 3 lessen hoe u ongelukken kunt voorkomen en hoe te handelen in geval er toch iets gebeurt. Zo leert u bijvoorbeeld wat u moet doen bij een val of vergiftiging en hoe u verwondingen behandelt. Daarnaast staan ook reanimatie en het gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator) op het programma.

KOSTEN

De prijs voor deze cursus is € 75,00 per persoon.

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars vaak ook een groot deel van de kosten van de cursus. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

CURSUSDATA en LOCATIES

De cursus word gehouden op de dinsdagen 14 en 21 maart a.s. (alle avonden van 19.00-21.30 uur) in het Ontmoetingscentrum.

CONTACT EN INFORMATIE

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met EHBO vereniging Beek en Donk, Peter van de Heuvel, Klaproosstraat 19. Telefoon 0492-462099 of ehbobeekendonk@gmail.com

Saskia van den Dungen 12,5 jaar lid

2 Jubilarissen gehuldigd tijdens jaarvergadering EHBO Beek en Donk

Op maandag 6 februari jl. werd de jaarvergadering gehouden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Het was tevens de vergadering in het jaar dat de vereniging 75 jaar bestaat. Dit wordt in september uitgebreid gevierd met alle leden.

De vergadering vond plaats in het Ontmoetingscentrum. Het bestuur mocht zich verheugen op een grote opkomst.

Saskia van den Dungen is al 12,5 jaar een trouw lid van de vereniging. Zij behaalde in 2010 haar diploma op de school waar zij toen les had en sloot zich meteen daarna aan bij de EHBO vereniging.

Elsina Koot gehuldigd tijdens jaarvergadering EHBO Beek en Donk

Op maandag 6 februari jl. werd de jaarvergadering gehouden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Het was tevens de vergadering in het jaar dat de vereniging 75 jaar bestaat. Dit wordt in september uitgebreid gevierd met alle leden.

De vergadering vond plaats in het Ontmoetingscentrum. Het bestuur mocht zich verheugen op een grote opkomst.

Elsina Koot is sinds 1998 lid van de vereniging. Van september 2007 tot februari 2022 was zij bestuurslid en vanaf mei 2010 voorzitster van de vereniging. Tevens heeft zij vanaf het begin meegewerkt aan de organisatie van de Reanimatiecursussen voor de stichting AED Laarbeek.

Met name het plannen van de cursussen en de contacten met de kaders.

Ook heeft zij enkele jaren meegewerkt aan de cursussen jeugd-EHBO.

Zij nam ook deel aan de organisatie van ons 65 jarig jubileumfeest.

Voor haar 25 jarig lidmaatschap en haar bijzondere inzet werd ze beloond met het Bondsinsigne Goud.

De vergadering werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

9 Geslaagden Cursus EHBO voor volwassenen.

9 Geslaagden Cursus EHBO voor volwassenen.

Op dinsdag 24 januari werden aan 9 kandidaten van de cursus EHBO voor volwassenen het diploma eerste hulp overhandigd.

Nadat zij op 4 oktober gestart waren met 10 deelnemers aan deze cursus werd na 10 lessen op 20 december het examen afgenomen van 9 kandidaten. Een van de deelnemers was op de dag van het examen ziek en kon niet deelnemen.

De examens werden afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis.

Op het einde van de avond konden zij de deelnemers feliciteren met het behaalde diploma.

Deze cursus is financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Laarbeek.

Het is steeds moeilijke om mensen enthousiast te maken voor de EHBO. Door deze financiële prikkel konden de deelnemers voor een gereduceerde prijs deelnemen.

Dit jaar wordt opnieuw een cursus aangeboden door de gezamenlijke EHBO verenigingen van Laarbeek, die dan georganiseerd wordt door de EHBO vereniging Lieshout/Mariahout. Let hiervoor op de informatie in de MoolLaarbeekkrant.

We zouden met name de sportverenigingen op willen roepen om kandidaten naar deze cursus te sturen. Daarmee zouden ze in de toekomst zelfvoorzienend kunnen zijn voor hun activiteiten.

Ook ontlasten ze hiermee de vrijwilligers van de EHBO vereniging, die zich telkens inzetten voor deze clubs. Voor meer informatie over EHBO in Laarbeek, zie onze website www.ehbobeekendonk.nl en onze emailadressen ehbobeekendonk@gmail.com en ehbolieshout@hetnet.nl

Bijgaand een foto met 7 van de 9 geslaagden, de cursusleider en de organisator.

Nieuwe reanimatie poppen

Nieuwe reanimatiepoppen.

Onlangs hebben wij 2 nieuwe reanimatiepoppen aangeschaft.

Nadat de nu gebruikte oude poppen begonnen te haperen waren we dringend toe aan nieuwe.

Mede omdat ze intensief gebruikt worden is het noodzakelijk dat ze goed functioneren.

In november a.s. hebben we voor de stichting AED Laarbeek weer 8 herhalingslessen gepland waar ze meteen ingezet kunnen worden. Ook is er weer een nieuwe cursus reanimatie gepland.

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door sponsoring door de stichting Steun Welzijnszorg waarvan u de logo op onze website terugvindt. Als je op het logo klikt kom je meteen op hun website uit. Wij zijn de stichting dankbaar voor deze steun en kunnen weer een aantal jaren vooruit.

EHBO Beek en Donk

In oktober starten de twee EHBO-verenigingen van Laarbeek gezamenlijk een cursus Eerste Hulp bij Ongelukken.

EHBO-verenigingen Laarbeek

U wilt toch ook kunnen helpen?

In oktober starten de twee EHBO-verenigingen van Laarbeek gezamenlijk een cursus Eerste Hulp bij Ongelukken. Met het diploma van het Oranje Kruis bent u in staat op de juiste wijze eerste hulp te verlenen. Ongevallen kunnen overal gebeuren: thuis, op het werk, tijdens het sporten of op straat. Dan is het belangrijk dat u weet hoe u moet handelen. Wat moet u doen als iemand zijn enkel verzwikt, in zijn vinger snijdt of nog erger: wanneer iemand het bewustzijn verliest of bij storingen in de ademhaling, bloedingen, bij verbrandingen, vergiftigingen, botbreuken of bij letsels door hitte of koude? Dan wilt u niet met lege handen staan en is snelheid geboden.

Met het EHBO-diploma op zak bent u in staat adequate hulp te verlenen. Daarnaast leert u ook te reanimeren en de AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken.

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 10 lessen hoe u moet handelen wanneer er iets gebeurt. De cursus start op dinsdag 4 oktober 2022 van 19.30 – 22.00 uur. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam. Door herhalingslessen te volgen wordt het diploma steeds verlengd. Die nascholing vindt plaats bij een van de Laarbeekse EHBO-verenigingen.

Wij kunnen deze cursus aanbieden met korting voor een bedrag van € 100. Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars een groot deel van de cursuskosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met:

Dinie van Geffen: 0499-421566 ehbolieshout@hetnet.nl of

Peter van den Heuvel: 06-46030743 ehbobeekendonk@gmail.com.