Jubilarissen

De volgende personen zijn gehuldigd omdat ze 12,5 jaar lid zijn van de club

Marianne van de Rijdt

Annet Heesakkers

Inge Lok

Jack van den Dungen

25 jaar lid van de club zijn en hebben Bondsinsigne Brons gekregen:

René Derksen

Adrie van de Boomen

Marijn Kanters

50 jaar lid en Bondsinsigne Goud

Bert Staal

Vrijwilligerspenning voor Peter van den Heuvel

 Is actief lid van EHBO sinds 1979. Vanaf 2005 tot vandaag was hij penningmeester bij EHBO Beek en Donk, maar daar stopt hij nu mee. Hij regelde alles als penningmeester maar verzorgde ook de in- en uitgaande post. Hij zocht sponsoren, organiseerde de opleiding en herhalingscursussen van AED-alert en was actief EHBO-er tijdens evenementen. Ook verzorgt hij EHBO-lessen op basisscholen. Mede dankzij zijn inzet is EHBO Beek en Donk weer een bloeiende vereniging geworden qua financiën.

Vrijwilligerspenning voor Annie Beekmans

Zij is lid van de EHBO Beek en Donk vanaf 1995 en bestuurslid sinds 2005. Zij legt na 19 jaar haar bestuurstaken neer, maar blijft wel actief als vrijwilligster. Naast haar bestuurstaken regelde zij, indien nodig, de EHBO- bezetting bij een aanvraag voor evenementen. Vaak vulde zij zelf die taak in. Annie was ook lid van het feestcomité voor het 50-jarig bestaan in 1998, de sportcommissie en de praktijkcommissie. Sinds 2004 coördineert zij de cursussen jeugd-EHBO met name op basisschool de Muldershof. Ook werkt ze mee bij het verzorgen van de EHBO-lessen op de diverse andere basisscholen.

Laarbeekse EHBO-verenigingen ontvangen cheque tijdens nieuwjaarsreceptie

Laarbeek – Jaarlijks schenkt het college tijdens de nieuwjaarsreceptie het bedrag dat werd uitgespaard door geen papieren kerstkaarten per post aan verenigingen en stichtingen in Laarbeek te sturen. Dit jaar heeft het college gekozen voor twee verenigingen die vooral op de achtergrond functioneren, maar wel heel belangrijk werk doen voor u en voor Laarbeek. Het gaat om de EHBO-verenigingen van Beek en Donk en Lieshout.

Deze twee verenigingen hebben samen de hele gemeente als hun werkgebied. Ze geven cursussen EHBO, reanimatiecursussen, herhalingscursussen en geven lessen op scholen. Ook zijn ze actief bij al die mooie evenementen en activiteiten van verenigingen in Laarbeek. EHBO-afdeling Beek en Donk is al 75 jaar actief en heeft op dit moment 40 actieve leden. EHBO-afdeling Lieshout is al 85 jaar actief en heeft maar liefst 73 actieve leden. Beide ontvingen ze een cheque van €500. Namens EHBO Beek en Donk kwam Peter van den Heuvel de cheque ophalen, Dinie van Geffen deed dit namens EHBO Lieshout.

AED

omdat de vraag steeds groter wordt om een AED mee te nemen bij een evenement hebben we een aanvraag gedaan bij de stichting Steun Welzijnszorg.

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door sponsoring door de stichting Steun Welzijnszorg waarvan u de logo op onze website terugvindt. Als je op het logo klikt kom je meteen op hun website uit. Wij zijn de stichting dankbaar voor deze steun en kunnen weer een aantal jaren vooruit.

EHBO Beek en Donk

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

Iedereen die jonge kinderen heeft of hen verzorgt weet, dat kinderen nieuwsgierig zijn, en stap voor stap de wereld om hen heen verkennen. Lekker buiten spelen, in bomen klimmen of rolschaatsen. Een ongeluk zit dan vaak in een klein hoekje. Daarom is het fijn als u weet wat u in zo’n geval moet doen.

De cursus “EHBO bij kinderen” leert u hoe u risico’s kunt verkleinen in en om huis, school, opvang e.d., en wat u moet doen wanneer een ongelukje zich toch voordoet.

VOOR WIE?

De cursus “EHBO bij kinderen” wordt speciaal georganiseerd voor vaders, moeders, verzorgers en leerkrachten van kinderen in de leeftijd tot ongeveer 13 jaar. Wilt u leren hoe u een verband moet aanleggen of wat u moet doen bij een brandwond? Of wilt u tips om risico’s te voorkomen? In deze cursus komt dit en nog veel meer aan bod.

CURSUSINHOUD

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 2 lesavonden hoe u ongelukken kunt voorkomen en hoe te handelen in geval er toch iets gebeurt. Zo leert u bijvoorbeeld wat u moet doen bij een val of vergiftiging en hoe u verwondingen behandelt. Daarnaast staan ook reanimatie en het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) op het programma.

KOSTEN

De prijs voor deze cursus is € 75,00 per persoon.

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars vaak een groot deel van de kosten van de cursus. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

CURSUSDATA en LOCATIES

De cursus wordt gehouden op de dinsdagen 14 en 21 november a.s. (alle avonden van 19.00-21.30 uur) in het Ontmoetingscentrum.

CONTACT EN INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EHBO vereniging Beek en Donk, Peter van de Heuvel, Klaproosstraat 19. Telefoon 06-46030743 of ehbobeekendonk@gmail.com

EHBO cursus in Lieshout 

EHBO cursus in Lieshout 

Woensdag 18 oktober a.s. starten de twee EHBO-verenigingen van Laarbeek gezamenlijk een EHBO cursus.  

De cursus is bestemd voor iedereen die meer of uitgebreidere deskundigheid in huis wil hebben voor het verlenen van Eerste Hulp. Deze cursus is compleet met reanimatie, AED en kinder EHBO. Alle eerste hulp komt aan bod. Met het diploma van het Oranje Kruis ben je in staat op de juiste wijze eerste hulp te verlenen. Ongevallen kunnen overal gebeuren: thuis, op het werk, tijdens het sporten of op straat. Dan is het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen. Wat moet je doen als iemand zijn enkel verzwikt, in zijn vinger snijdt of nog erger: wanneer iemand het bewustzijn verliest of bij storingen in de ademhaling, bloedingen, bij verbrandingen, vergiftigingen, botbreuken of bij letsels door hitte of koude? Dan wil je niet met lege handen staan en is snelheid geboden. Tijdens de cursus Eerste Hulp wordt geleerd wat te doen, maar ook wat vooral te laten. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken, worden LOTUS-slachtoffers ingeschakeld.  

Met het EHBO-diploma op zak ben je in staat adequate hulp te verlenen.                                                                                              Daarnaast leer je ook te reanimeren en de AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken. 

Onder leiding van een docent leer je in 10 lessen hoe je moet handelen wanneer er iets gebeurt.  De cursus wordt afgesloten met een examen, dat wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam. De cursus start op woensdag 18 oktober 2023 van 19.30 – 22.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout.  

Dankzij een korting kunnen wij, voor inwoners van Laarbeek, deze cursus nu aanbieden voor een bedrag van € 100,00 per persoon. Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars een groot deel van de cursuskosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met: 

Dinie van Geffen: 0499-421566 ehbolieshout@hetnet.nl of 

Peter van den Heuvel: 06-46030743 ehbobeekendonk@gmail.com 

EHBO vereniging Beek en Donk viert 75 jarig jubileum 

Op 10 september 1948 is EHBO verenging Beek en Donk officieel opgericht. Dit jaar bestaat de vereniging dus 75 jaar. Van de beginperiode is weinig bewaard gebleven. De eerste ledenmutaties dateren van 1953. In 1968 werd voor de eerste keer door de vereniging een cursus georganiseerd. Dit besluit kwam nadat het ledental was teruggelopen tot 28. 

De oorzaak was vaak het slecht bezoeken van de oefenavonden waardoor het diploma niet verlengd kon worden. Daar werd consequent mee omgegaan. 

Hierna werden regelmatig cursussen georganiseerd waardoor het ledenaantal bleef groeien. 

Zo nam het ledental in de jaren ’80 toe tot boven de 100.  

In die tijd was bij het zwembad ook permanent een EHBO-er van de vereniging aanwezig. Dit in opdracht van de gemeente die daarvoor een vergoeding verstrekte. 

De jaarvergaderingen werden in die tijd soms voorafgegaan door een koffietafel. Gebruikelijk was dat de burgemeester, de geestelijke adviseur de beschermheer en de instructeur ook aanwezig waren. Zij deden ook altijd een woordje. 

Ook werden de aantallen ongevallen op de weg, sportvelden en bedrijven elk jaar medegedeeld na informatie door de politie.  

In oktober 1973 werd het 25 jarig bestaan gevierd. 

Ter versterking van de financiën werd jaarlijks een donateursactie gehouden. 

In 1982 was de start van de EHBO lessen voor de basscholen van Beek en Donk. In eerste instantie werd deze cursus georganiseerd in het ontmoetingscentrum voor de gezamenlijke scholen. Vanaf 1984 werden de cursussen op de scholen gegeven voor de groepen 7 of 8. De lessen vormden onderdeel van het lesprogramma en de theorie werd verzorgt door de leerkracht. 

Nog steeds worden deze lessen verzorgd op drie van de vier basisscholen van Beek en Donk. 

In 1997 werd een feestcommissie opgericht voor de viering van het 50 jarig bestaan. Deze commissie werd in 1999 omgedoopt tot activiteitencommissie en later tot jeugdcommissie. Door deze commissie werden activiteiten georganiseerd om zo bij te kunnen dragen in de kosten voor extra uitgaven  onder andere voor de jeugd EHBO. Er was een sponsoractie door de kinderen van de scholen en er werd een wandeltocht voor de leerlingen en hun ouders en andere liefhebbers georganiseerd.  Deze activiteit vond een aantal jaren plaats. 

Vanaf 1985 beschikte onze vereniging een aantal jaren over twee eigen lotusslachtoffers en ook momenteel kunnen onze leden weer oefenen  met twee lotussen die de werkelijkheid na kunnen spelen.. 

Ook werd vanaf dit jaar de eerste cursus georganiseerd voor de opleiding reanimatie. 

Vanaf 2012 worden er ook cursussen reanimatie georganiseerd voor vrijwilligers van de stichting AED Laarbeek. Bij aanvang werden in een jaar tijd 130 kandidaten opgeleid. Nog regelmatig worden cursussen georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Tevens wordt aan deze vrijwilligers jaarlijks een herhalingsles aangeboden. 

Sinds 2014 wordt er ook jaarlijks een cursus en een herhalingscursus EHBO bij kinderen georganiseerd. 

Al enkele jaren blijft het ledenaantal stabiel op 40 Leden. 

Op zaterdag 16 september wordt het jubileum gevierd met activiteiten voor de leden. 

Meer informatie van de EHBO vereniging is terug te vinden op onze website www.ehbobeekendonk.nl 

Sinds enkele jaren neemt onze vereniging ook deel aan de clubactie van de Rabobank. Wij hopen dat velen die een stem over hebben denken aan de  EHBO vereniging. Ten slotte zijn wij er voor de gehele gemeenschap.