Corona

Beste leden,
Zoals jullie waarschijnlijk al verwacht hadden hebben wij besloten om ook de oefenavond van juni af te zeggen.De bedoeling is dat we in september weer een nieuwe start maken, hoe, in welke vorm dat weten we nog niet.Een en ander wordt van te voren met Maria besproken en wij brengen jullie dan ook meteen op de  hoogte.Het bestuur wenst iedereen en prettige vakantie en blijf in ieder geval coronavrij.Wij zien jullie graag weer de eerste maandag van september.
Met vriendelijke groeten,Het bestuur van EHBO Beek en Donk.

Jubilarissen 2020 EHBO vereniging Beek en Donk

Jubilarissen 2020 EHBO vereniging Beek en Donk

Alle jubilarissen zijn trouwe bezoekers van de maandelijkse oefenavonden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Erik Nieuwenhuis

In de 40 jaar dat Erik lid is is hij een regelmatige bezoeker van de oefenavonden om zijn kennis op peil te houden. Hij heeft 3 jaar in het bestuur gezeten. Erik is een gewaardeerd EHBO-er die je regelmatig als EHBO-er tegenkomt bij evenementen binnen en buiten Beek en Donk.

Tonny van Dommelen

Tonny zien we al 25 jaar bijna maandelijks op de oefenavonden. Met de kennis die hij daar op doet is de scouting al 25 jaar blij. Hierdoor hebben ze een EHBO-er in huis. Daarnaast is hij op zijn werk ook inzetbaar als EHBO-er.

Jolanda Martens

Jolanda heeft zich tijdens haar 25 jaar lidmaatschap ingezet voor de vereniging. Ze is jarenlang lid geweest van de Praktijkcommissie en heeft ze meerdere keren de Laarbeekoefening mede georganiseerd. Ze heeft ook een aantal jaren geholpen bij de jeugd EHBO en de sponsortocht voor de Jeugd EHBO mede georganiseerd. Ze is verder als EHBO-er inzetbaar bij diverse lokale evenementen.

Annie Beekmans

Annie is al vanaf het begin van haar 25 jaar lidmaatschap actief voor de vereniging. Ze is al vele jaren actief bij de Jeugd EHBO op diverse basisscholen in Beek en Donk en sinds 2005 de coördinator hiervan. Om de Jeugd EHBO te financieren organiseerde ze sponsor/skeelertochten voor de kinderen. Sinds dat Annie in het bestuur zit beheert ze de materiaal voorraad en verzorgt ze de uitgifte van EHBO materiaal ten behoeve van evenementen. Regelmatig kunnen we Annie als EHBO-er tegenkomen bij verenigingen en evenementen.

12,5 jaar EHBO-er

In verband met hun afwezigheid tijdens de jaarvergadering zijn Laura vd Aa, Bep Coolen en Mary Derks thuis verrast met een bloemetje omdat ze 12,5 jaar lid zijn van EHBO vereniging Beek en Donk.

Cursus jeugd EHBO op Het Klokhuis afgerond met 15 geslaagden.

Cursus jeugd EHBO op Het Klokhuis afgerond met 15 geslaagden.

Op maandag 3 februari j.l. werden aan 15 kinderen van groep 7/8 van OBS Het Klokhuis de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

Op 28 oktober begonnen de eerste lessen. Zowel de praktijklessen als de theorielessen werden verzorgd door 3 vrijwilligers van EHBO Beek en Donk.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel. Wel moeten zij een volwassene uit kunnen leggen hoe dit in zijn werk gaat.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 11 lessen werd op maandag 27 januari het examen afgenomen.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer met letsel behandelen.

De slachtoffers waren kinderen uit groep 7 die vakkundig geschminkt waren. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren allen leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 15 blije gezichten met een officieel bewijs van deelname jeugd eerst hulp.

EHBO Beek en Donk.

Nieuwe cursus EHBO

Cursus EHBO voor volwassenen afgerond met 6 geslaagden.

Op de onlangs gehouden jaarvergadering werden aan de 6 geslaagden van de volwassen cursus EHBO de diploma’s uitgereikt. Deze werden overhandigd door het kader Maria Martinali.

Op dinsdag 1 oktober werd gestart met 7 kandidaten. De cursus wordt elk jaar aangeboden door de gezamenlijke EHBO verenigingen van Laarbeek. Dit jaar was EHBO Beek en Donk aan de beurt om de cursus te organiseren.

Er schreven 7 kandidaten in die toevallig allen uit Beek en Donk kwamen.

Na 10 lessen volgde op dinsdag 17 december het examen, afgenomen door examinatoren van Het Oranje Kruis.

6 van de 7 kandidaten slaagden voor het examen.

Allen hebben zich ondertussen gemeld als lid van onze vereniging en daar zijn wij bijzonder blij mee.

Het is de laatste jaren steeds moeilijker om mensen enthousiast te maken voor een cursus EHBO in Laarbeek. Veel bedrijven volstaan met BHV en vinden EHBO overbodig. Ook sportverenigingen zijn maar moeilijk te bewegen om leden naar de cursus te sturen en hierin te investeren. Jammer.

Dit jaar wordt opnieuw een cursus aangeboden door de EHBO verenigingen van Laarbeek, die dan georganiseerd wordt door de EHBO vereniging Lieshout/Mariahout. Let hiervoor op de informatie in de MoolLaarbeekkrant.

Reanimatie cursus

11 februari 2020: Reanimeren kan je leren!! 

Een hartaanval hoeft geen dodelijke afloop te hebben. Maar iedere seconde dat het hart stilstaat, stijgt het risico. Op overlijden. En op complicaties. Snel handelen is dus geboden. Gelukkig zijn op steeds meer plaatsen mensen die kunnen reanimeren en  AED’s te vinden. Hoe je moet reanimeren en hoe je een AED bedient? Je ontdekt het allemaal  tijdens een Reanimatiecursus. Op dinsdag 11 februari 2020 in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk (van 18.45-22.45 uur). Om de kosten hoef je het niet te laten. Voor € 25 kan jij straks ook handelen. Doen dus!  Meld je aan via ehbobeekendonk@gmail.com. Wil je eerst nog wat informatie bel dan naar Peter van den Heuvel, 0492462099                  

Cursus EHBO

De drie Laarbeekse EHBO-verenigingen starten op dinsdag 1 oktober 2019 gezamenlijk een cursus EHBO. Met het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis bent u in staat op de juiste wijze eerste hulp te verlenen.

Ongevallen kunnen overal gebeuren: op het werk, op straat, tijdens het sporten maar ook thuis. Dan is het belangrijk dat u weet hoe u moet handelen. Wat doe je bij een flinke kniewond, tand door de lip, verslikken, bij botbreuken, bloedingen, vergiftigingen, bij storingen in de ademhaling of wanneer iemand het bewustzijn verliest? Dan is het de EHBO-er die de eerste hulp verleent in afwachting van professionele hulp.

Op de cursus leert u ook te reanimeren en de AED (de Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken.

De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen van 20.00 tot 22.00 uur en wordt afgesloten met een officieel examen. De cursus wordt gegeven in Het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en Donk. Daarna kunt u de herhalingslessen om het diploma steeds te verlengen (indien gewenst) volgen bij een Laarbeekse EHBO-vereniging naar keuze.

De kosten bedragen 160 euro. Afhankelijk van uw polis wordt een groot deel van de kosten vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelden kan via ehbobeekendonk@gmail.com, ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of ehbolieshout@hetnet.nl. Voor informatie kan gebeld worden naar Peter van den Heuvel, tel. 0492 – 462099.

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

Iedereen die jonge kinderen heeft of hen verzorgt weet, dat kinderen nieuwsgierig zijn, en stap voor stap de wereld om hen heen verkennen. Lekker buiten spelen, in bomen klimmen of rolschaatsen. Een ongeluk zit dan vaak in een klein hoekje. Daarom is het fijn als u weet wat u in zo’n geval moet doen.

De cursus “EHBO bij kinderen” leert u hoe u risico’s kunt verkleinen in en om huis, school, opvang e.d., en wat u moet doen wanneer een ongelukje zich toch voordoet.

VOOR WIE?

De cursus “EHBO bij kinderen” wordt speciaal georganiseerd voor vaders, moeders, verzorgers en leerkrachten van kinderen in de leeftijd tot ongeveer 13 jaar. Wilt u leren hoe u een verband moet aanleggen of wat u moet doen bij een brandwond? Of wilt u tips om risico’s te voorkomen? In deze cursus komt dit en nog veel meer aan bod.

CURSUSINHOUD

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 3 lessen hoe u ongelukken kunt voorkomen en hoe te handelen in geval er toch iets gebeurt. Zo leert u bijvoorbeeld wat u moet doen bij een val of vergiftiging en hoe u verwondingen behandelt. Daarnaast staan ook reanimatie en het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) op het programma.

KOSTEN

De prijs voor deze cursus is € 75,00 per persoon.

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars vaak een groot deel van de kosten van de cursus. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

CURSUSDATA en LOCATIES

De cursus wordt gehouden op de donderdagen 26 september, 3 en 10 oktober (alle avonden van 19.00-21.30 uur) in het Ontmoetingscentrum.

CONTACT EN INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EHBO vereniging Beek en Donk, Peter van de Heuvel, Klaproosstraat 19. Telefoon 06-46030743 of ehbobeekendonk@gmail.com

4 Jubilarissen gehuldigd tijdens jaarvergadering EHBO Beek en Donk

Op maandag 3 juni jl. werd de jaarvergadering gehouden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

De vergadering vond plaats in het Ontmoetingscentrum. Het bestuur mocht zich verheugen op een grote opkomst.

Naast de gebruikelijke agendapunten werden tijdens deze vergadering 4 jubilarissen gehuldigd.

3 jubilarissen vanwege hun 12,5-jarig lidmaatschap en een jubilaris vanwege het 40-jarig lidmaatschap.

Gerda Koorman is al 12,5 jaar een trouw lid van de vereniging. Zij is altijd aanwezig op de maandelijkse oefenavonden en tevens inzetbaar bij diverse activiteiten in het dorp.

Daarnaast is zij al heel wat jaren een van de examinatoren bij het jeugd EHBO-examen op diverse Beek en Donkse basisscholen.

William Arends is eveneens 12,5 jaar lid en een trouwe bezoeker van de oefenavonden. Komt het een keer in Beek en Donk niet uit dan gaat hij oefenen in Gemert. Ook de organisatoren van evenementen weten William te vinden als er inzet van EHBO-ers nodig is. Vooral de Kwizutavond is zijn favoriet, maar ook andere activiteiten die tot laat duren, daar maakt William geen probleem van.

Ook voor Adnan Alankaya is het 12,5 jaar geleden dat hij zijn EHBO-diploma in ontvangst mocht nemen. Hij zet zich vooral in als EHBO-er op zijn werk. Tevens is Adnan een trouwe bezoeker van de oefenavonden.

Alle drie de jubilarissen mochten een speldje en een oorkonde in ontvangst nemen.

Jubilaris Peter van den Heuvel is al 40 jaar lid van de EHBO-vereniging. Naast zijn bestuurslidmaatschap met als functie secretaris/penningmeester is Peter actief betrokken bij diverse andere activiteiten van de vereniging. Ook op hem wordt regelmatig een beroep gedaan als EHBO-er.

Hij is onder andere nauw getrokken bij de organisatie van de (herhalings)cursussen reanimatie die namens de Stichting AED Laarbeek georganiseerd worden.

Daarnaast organiseert hij op diverse basisscholen in Beek en Donk de cursus jeugd-EHBO.

Tevens regelt hij binnen de vereniging de (herhalings)lessen EHBO bij kinderen.

Voor zijn 40-jarig lidmaatschap en zijn inzet voor de vereniging werd hem het Bondskruis 3e klasse van de Nationale Bond EHBO toegekend.

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 19 geslaagden.

Op maandag 15 april j.l. werden aan 19 kinderen van groep 8 van Dalton Basisschool ’t Otterke de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

Op 4 februari begonnen de eerste lessen. De praktijklessen werden verzorgd door 2 leden van EHBO Beek en Donk, terwijl de theorie werd bijgebracht door de leerkracht van groep 8.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel. Wel moeten zij een volwassene uit kunnen leggen hoe dit in zijn werk gaat.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 8 lessen werd op maandag 8 april het examen afgenomen.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer behandelen.

De slachtoffers waren kinderen uit groep 7 die vakkundig geschminkt waren. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren allen leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 19 blije gezichten met een officieel bewijs van deelname jeugd eerst hulp.

EHBO Beek en Donk.