Nieuwe cursus EHBO

Cursus EHBO voor volwassenen afgerond met 6 geslaagden.

Op de onlangs gehouden jaarvergadering werden aan de 6 geslaagden van de volwassen cursus EHBO de diploma’s uitgereikt. Deze werden overhandigd door het kader Maria Martinali.

Op dinsdag 1 oktober werd gestart met 7 kandidaten. De cursus wordt elk jaar aangeboden door de gezamenlijke EHBO verenigingen van Laarbeek. Dit jaar was EHBO Beek en Donk aan de beurt om de cursus te organiseren.

Er schreven 7 kandidaten in die toevallig allen uit Beek en Donk kwamen.

Na 10 lessen volgde op dinsdag 17 december het examen, afgenomen door examinatoren van Het Oranje Kruis.

6 van de 7 kandidaten slaagden voor het examen.

Allen hebben zich ondertussen gemeld als lid van onze vereniging en daar zijn wij bijzonder blij mee.

Het is de laatste jaren steeds moeilijker om mensen enthousiast te maken voor een cursus EHBO in Laarbeek. Veel bedrijven volstaan met BHV en vinden EHBO overbodig. Ook sportverenigingen zijn maar moeilijk te bewegen om leden naar de cursus te sturen en hierin te investeren. Jammer.

Dit jaar wordt opnieuw een cursus aangeboden door de EHBO verenigingen van Laarbeek, die dan georganiseerd wordt door de EHBO vereniging Lieshout/Mariahout. Let hiervoor op de informatie in de MoolLaarbeekkrant.