Elsina Koot

In deze vergadering nam voorzitster Elsina Koot afscheid. Na bijna 15 jaar bestuurslid waarvan de afgelopen 11 jaar als voorzitster was het nu tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders.

Herhalingscursus EHBO bij kinderen

Herhalingscursus EHBO bij kinderen

EHBO-vereniging Beek en Donk organiseert op woensdag 13 oktober en woensdag 20 oktober herhalingscursussen EHBO bij kinderen.

Iedereen die in het verleden de cursus EHBO bij kinderen heeft gevolgd is welkom.

Om voor een geldig diploma in aanmerking te blijven komen moeten er in 2 jaar tijd minstens 2 herhalingslessen gevolgd zijn.

Mocht u geen geldig diploma nodig hebben dan is het opfrissen van de kennis een goede zaak.

De herhalingscursussen vinden plaats in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Uiteraard houden wij rekening met de geldende richtlijnen voor corona.

De cursus begint om 19.30 uur en duurt tot ca 21.30 uur. De kosten bedragen € 10, te voldoen bij aanvang van de cursus.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan verzoeken wij u om u aan te melden via mail naar het adres ehbobeekendonk@gmail.com. Geef daarbij ook de gewenste datum op.

Verdere informatie is te verkrijgen bij Peter van den Heuvel, tel. 06-46030743.