Elsina Koot

In deze vergadering nam voorzitster Elsina Koot afscheid. Na bijna 15 jaar bestuurslid waarvan de afgelopen 11 jaar als voorzitster was het nu tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders.