Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 27 geslaagden.

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 27 geslaagden.

Op maandag 7 mei j.l. werden aan 27 kinderen van groep 8 van Dalton Basisschool ’t Otterke de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

Alle kinderen hadden de cursus en het afsluitende examen goed doorlopen.

Op 26 februari begonnen de eerste lessen. De praktijklessen werden verzorgd door 2 leden van EHBO Beek en Donk, terwijl de theorie werd bijgebracht door de leerkracht van groep 8.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 8 lessen werd op maandag 16 april het examen afgenomen.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer behandelen.

De slachtoffers waren kinderen uit groep 7 die vakkundig geschminkt waren. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren allen leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 27 blije gezichten met een officieel jeugd EHBO certificaat.

EHBO Beek en Donk