Het Klokhuis slaagden alle deelnemers voor het examen jeugd-EHBO

Ook op Het Klokhuis slaagden alle deelnemers voor het examen jeugd-EHBO

Op dinsdag 30 mei j.l. werd in aanwezigheid van vele ouders en opa’s en oma’s aan 12 kinderen van groep 7/8 van OBS Het Klokhuis de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

Na de basisscholen De Muldershof en ’t Otterke was dit de derde school waar EHBO Beek en Donk een cursus jeugd EHBO verzorgt. In tegenstelling tot deze beide scholen is de cursus op Het Klokhuis geheel vrijwillig en de lessen worden dan ook buiten de schooltijden gegeven.

Op maandag 6 februari begon de eerste les met in eerste instantie 13 kinderen.

Een van de kinderen haakte echter na een paar lessen af.

Zowel de praktijklessen als de theorielessen werden verzorgd door 2 vrijwilligers van EHBO Beek en Donk.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel. Wel moeten zij een volwassene uit kunnen leggen hoe dit in zijn werk gaat.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 11 lessen en een onderbreking tijdens de meivakantie werd op maandag 15 mei het examen afgenomen.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer met letsel behandelen.

De slachtoffers waren kinderen van groep 7 en 8 die vakkundig geschminkt waren door een lotus van de EHBO-vereniging. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren allen leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 12 blije gezichten met een officieel bewijs van deelname jeugd eerst hulp.

EHBO Beek en Donk.