Cursus jeugd EHBO op basisschool De Muldershof afgerond

Op maandag 22 mei 2023 zijn de “diploma’s” jeugd eerste hulp overhandigd aan 28 leerlingen van groep 7 van Brede School De Muldershof. Twee leerlingen konden niet aan het examen deelnemen door ziekte en door het missen van de lessen. De spanning, of ze wel of niet geslaagd waren, was al eerder weggenomen. Direct na het examen op woensdag 17 mei kon de organisatie al mededelen dat iedereen, die deelgenomen had aan het examen, geslaagd was. Zij zijn dus nu in het bezit van een bewijs van deelname aan deze cursus.

In 8 lesochtenden werd de kennis van de EHBO geleerd. De theorie werd verzorgd door de leerkracht, terwijl de praktijk geoefend werd onder leiding van leden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Op woensdag 1 maart, direct na carnaval, zijn we gestart met de eerste les.

Tijdens het examen werden de leerlingen op hun kennis van de theorie getest door een examinator van de EHBO-vereniging Beek en Donk. Verdeeld in 4 groepjes werden door dit kader vragen gesteld, en aan de hand van de antwoorden werd een punt voor theorie gegeven.

Ook de praktijkexamens werden afgenomen door drie leden van de EHBO-vereniging.

Bij de eerste examinator moest de techniek van het aanspreken van een slachtoffer getoond worden, en daarbij het draaien van buik naar rug en de stabiele zijligging.

Bij de andere 2 examinatoren moesten drie verschillende verbanden aangelegd worden. De leerlingen werden geconfronteerd met een slachtoffer met een aantal letsels. Deze letsels waren dit keer vakkundig aangebracht door een van de lotussen van de EHBO vereniging. Afhankelijk van het letsel moesten ze handelend optreden. Hierbij werden afzonderlijk punten gegeven voor het verzorgen van een wond, en er moest een drukverband worden aangelegd om de enkel of om de hand/pols.

Tijdens de cursus werd ook een demonstratie gegeven van een reanimatie met inzet van de AED.

EHBO vereniging Beek en Donk feliciteert alle geslaagden met hun certilficaat.

Werkgroep jeugd EHBO Beek en Donk