Jeugd EHBO de Muldershof

Alle leerlingen van groep 7 van De Muldershof geslaagd.

Op maandag 31 oktober zijn de diploma’s jeugd eerste hulp overhandigd aan 27 leerlingen van groep 7 van Brede School De Muldershof.

Alle cursisten slaagden voor hun examen.

In 6 lesochtenden werd de kennis van de EHBO geleerd. De theorie werd verzorgd door de leerkracht terwijl de praktijk geleerd werd onder leiding van Annie Beekmans, Angela van Gelder en Peter van den Heuvel van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Op woensdag 7 september zijn we gestart met de eerste les en op 19 oktober was het examen.

Tijdens het examen werden de leerlingen op hun kennis van de theorie getest door een extern, bevoegd kader van de bond van EHBO. Verdeeld in 4 groepjes werden door dit kader vragen gesteld, en aan de hand van de antwoorden werd een punt voor theorie gegeven.

De praktijkexamens werden afgenomen door drie leden van de EHBO vereniging Beek en Donk onder toezicht van het extern kader.

Bij de eerste examinator moest de techniek van het aanspreken van een slachtoffer getoond worden en daarbij het draaien van buik naar rug en de stabiele zijligging.

Bij de andere 2 examinatoren moesten drie verschillende verbanden aangelegd worden. De leerlingen werden geconfronteerd met een slachtoffer met letsel. Afhankelijk van het letsel moesten ze handelend optreden. Hierbij werden afzonderlijk punten gegeven voor het aanleggen van een wonddekverband, een drukverband en het aanleggen van de mitella of brede das.

Dat de kinderen allemaal geslaagd zijn is des te meer een prestatie omdat ze weinig lessen gehad hebben en thuis veel zelf moesten oefenen.

Tijdens de cursus werd ook een demonstratie gegeven van een reanimatie met inzet van de AED.

EHBO vereniging Beek en Donk feliciteert alle geslaagden met hun diploma.

Werkgroep jeugd EHBO Beek en Donk