Nieuwe reanimatie poppen

Nieuwe reanimatiepoppen.

Onlangs hebben wij 2 nieuwe reanimatiepoppen aangeschaft.

Nadat de nu gebruikte oude poppen begonnen te haperen waren we dringend toe aan nieuwe.

Mede omdat ze intensief gebruikt worden is het noodzakelijk dat ze goed functioneren.

In november a.s. hebben we voor de stichting AED Laarbeek weer 8 herhalingslessen gepland waar ze meteen ingezet kunnen worden. Ook is er weer een nieuwe cursus reanimatie gepland.

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door sponsoring door de stichting Steun Welzijnszorg waarvan u de logo op onze website terugvindt. Als je op het logo klikt kom je meteen op hun website uit. Wij zijn de stichting dankbaar voor deze steun en kunnen weer een aantal jaren vooruit.

EHBO Beek en Donk