EHBO vereniging Beek en Donk viert 75 jarig jubileum 

Op 10 september 1948 is EHBO verenging Beek en Donk officieel opgericht. Dit jaar bestaat de vereniging dus 75 jaar. Van de beginperiode is weinig bewaard gebleven. De eerste ledenmutaties dateren van 1953. In 1968 werd voor de eerste keer door de vereniging een cursus georganiseerd. Dit besluit kwam nadat het ledental was teruggelopen tot 28. 

De oorzaak was vaak het slecht bezoeken van de oefenavonden waardoor het diploma niet verlengd kon worden. Daar werd consequent mee omgegaan. 

Hierna werden regelmatig cursussen georganiseerd waardoor het ledenaantal bleef groeien. 

Zo nam het ledental in de jaren ’80 toe tot boven de 100.  

In die tijd was bij het zwembad ook permanent een EHBO-er van de vereniging aanwezig. Dit in opdracht van de gemeente die daarvoor een vergoeding verstrekte. 

De jaarvergaderingen werden in die tijd soms voorafgegaan door een koffietafel. Gebruikelijk was dat de burgemeester, de geestelijke adviseur de beschermheer en de instructeur ook aanwezig waren. Zij deden ook altijd een woordje. 

Ook werden de aantallen ongevallen op de weg, sportvelden en bedrijven elk jaar medegedeeld na informatie door de politie.  

In oktober 1973 werd het 25 jarig bestaan gevierd. 

Ter versterking van de financiën werd jaarlijks een donateursactie gehouden. 

In 1982 was de start van de EHBO lessen voor de basscholen van Beek en Donk. In eerste instantie werd deze cursus georganiseerd in het ontmoetingscentrum voor de gezamenlijke scholen. Vanaf 1984 werden de cursussen op de scholen gegeven voor de groepen 7 of 8. De lessen vormden onderdeel van het lesprogramma en de theorie werd verzorgt door de leerkracht. 

Nog steeds worden deze lessen verzorgd op drie van de vier basisscholen van Beek en Donk. 

In 1997 werd een feestcommissie opgericht voor de viering van het 50 jarig bestaan. Deze commissie werd in 1999 omgedoopt tot activiteitencommissie en later tot jeugdcommissie. Door deze commissie werden activiteiten georganiseerd om zo bij te kunnen dragen in de kosten voor extra uitgaven  onder andere voor de jeugd EHBO. Er was een sponsoractie door de kinderen van de scholen en er werd een wandeltocht voor de leerlingen en hun ouders en andere liefhebbers georganiseerd.  Deze activiteit vond een aantal jaren plaats. 

Vanaf 1985 beschikte onze vereniging een aantal jaren over twee eigen lotusslachtoffers en ook momenteel kunnen onze leden weer oefenen  met twee lotussen die de werkelijkheid na kunnen spelen.. 

Ook werd vanaf dit jaar de eerste cursus georganiseerd voor de opleiding reanimatie. 

Vanaf 2012 worden er ook cursussen reanimatie georganiseerd voor vrijwilligers van de stichting AED Laarbeek. Bij aanvang werden in een jaar tijd 130 kandidaten opgeleid. Nog regelmatig worden cursussen georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Tevens wordt aan deze vrijwilligers jaarlijks een herhalingsles aangeboden. 

Sinds 2014 wordt er ook jaarlijks een cursus en een herhalingscursus EHBO bij kinderen georganiseerd. 

Al enkele jaren blijft het ledenaantal stabiel op 40 Leden. 

Op zaterdag 16 september wordt het jubileum gevierd met activiteiten voor de leden. 

Meer informatie van de EHBO vereniging is terug te vinden op onze website www.ehbobeekendonk.nl 

Sinds enkele jaren neemt onze vereniging ook deel aan de clubactie van de Rabobank. Wij hopen dat velen die een stem over hebben denken aan de  EHBO vereniging. Ten slotte zijn wij er voor de gehele gemeenschap.