EHBO’er nodig?

Al sinds jaren kunt u niet meer een beroep doen op de EHBO vereniging Beek en Donk als u een EHBO-er nodig heeft voor een evenement.

Het is raadzaam om te zorgen dat binnen uw vereniging of organisatie een contactpersoon aanwezig is die EHBO-ers kan benaderen. Het handigste is dat er een lid van uw vereniging of organisatie lid is van de EHBO vereniging Beek en Donk, deze kan dan bij hem/haar bekende EHBO-ers benaderen en hen vragen aanwezig te willen zijn bij uw evenement.

U kunt natuurlijk altijd een lid van uw vereniging of organisatie stimuleren om een EHBO cursus te gaan volgen. Voor meer info over de cursussen verwijzen wij u naar de betreffende pagina. En omdat wij het van belang achten dat binnen onze Beek en Donkse verenigingen en organisaties voldoende bevoegde EHBO-ers rondlopen, zullen wij voor aanmeldingen die via de verenigingen en organisaties binnenkomen € 25 op het cursusgeld in mindering brengen.