Vrijwilligerspenning voor Annie Beekmans

Zij is lid van de EHBO Beek en Donk vanaf 1995 en bestuurslid sinds 2005. Zij legt na 19 jaar haar bestuurstaken neer, maar blijft wel actief als vrijwilligster. Naast haar bestuurstaken regelde zij, indien nodig, de EHBO- bezetting bij een aanvraag voor evenementen. Vaak vulde zij zelf die taak in. Annie was ook lid van het feestcomité voor het 50-jarig bestaan in 1998, de sportcommissie en de praktijkcommissie. Sinds 2004 coördineert zij de cursussen jeugd-EHBO met name op basisschool de Muldershof. Ook werkt ze mee bij het verzorgen van de EHBO-lessen op de diverse andere basisscholen.