9 Geslaagden Cursus EHBO voor volwassenen.

9 Geslaagden Cursus EHBO voor volwassenen.

Op dinsdag 24 januari werden aan 9 kandidaten van de cursus EHBO voor volwassenen het diploma eerste hulp overhandigd.

Nadat zij op 4 oktober gestart waren met 10 deelnemers aan deze cursus werd na 10 lessen op 20 december het examen afgenomen van 9 kandidaten. Een van de deelnemers was op de dag van het examen ziek en kon niet deelnemen.

De examens werden afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis.

Op het einde van de avond konden zij de deelnemers feliciteren met het behaalde diploma.

Deze cursus is financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Laarbeek.

Het is steeds moeilijke om mensen enthousiast te maken voor de EHBO. Door deze financiële prikkel konden de deelnemers voor een gereduceerde prijs deelnemen.

Dit jaar wordt opnieuw een cursus aangeboden door de gezamenlijke EHBO verenigingen van Laarbeek, die dan georganiseerd wordt door de EHBO vereniging Lieshout/Mariahout. Let hiervoor op de informatie in de MoolLaarbeekkrant.

We zouden met name de sportverenigingen op willen roepen om kandidaten naar deze cursus te sturen. Daarmee zouden ze in de toekomst zelfvoorzienend kunnen zijn voor hun activiteiten.

Ook ontlasten ze hiermee de vrijwilligers van de EHBO vereniging, die zich telkens inzetten voor deze clubs. Voor meer informatie over EHBO in Laarbeek, zie onze website www.ehbobeekendonk.nl en onze emailadressen ehbobeekendonk@gmail.com en ehbolieshout@hetnet.nl

Bijgaand een foto met 7 van de 9 geslaagden, de cursusleider en de organisator.

Nieuwe reanimatie poppen

Nieuwe reanimatiepoppen.

Onlangs hebben wij 2 nieuwe reanimatiepoppen aangeschaft.

Nadat de nu gebruikte oude poppen begonnen te haperen waren we dringend toe aan nieuwe.

Mede omdat ze intensief gebruikt worden is het noodzakelijk dat ze goed functioneren.

In november a.s. hebben we voor de stichting AED Laarbeek weer 8 herhalingslessen gepland waar ze meteen ingezet kunnen worden. Ook is er weer een nieuwe cursus reanimatie gepland.

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door sponsoring door de stichting Steun Welzijnszorg waarvan u de logo op onze website terugvindt. Als je op het logo klikt kom je meteen op hun website uit. Wij zijn de stichting dankbaar voor deze steun en kunnen weer een aantal jaren vooruit.

EHBO Beek en Donk

In oktober starten de twee EHBO-verenigingen van Laarbeek gezamenlijk een cursus Eerste Hulp bij Ongelukken.

EHBO-verenigingen Laarbeek

U wilt toch ook kunnen helpen?

In oktober starten de twee EHBO-verenigingen van Laarbeek gezamenlijk een cursus Eerste Hulp bij Ongelukken. Met het diploma van het Oranje Kruis bent u in staat op de juiste wijze eerste hulp te verlenen. Ongevallen kunnen overal gebeuren: thuis, op het werk, tijdens het sporten of op straat. Dan is het belangrijk dat u weet hoe u moet handelen. Wat moet u doen als iemand zijn enkel verzwikt, in zijn vinger snijdt of nog erger: wanneer iemand het bewustzijn verliest of bij storingen in de ademhaling, bloedingen, bij verbrandingen, vergiftigingen, botbreuken of bij letsels door hitte of koude? Dan wilt u niet met lege handen staan en is snelheid geboden.

Met het EHBO-diploma op zak bent u in staat adequate hulp te verlenen. Daarnaast leert u ook te reanimeren en de AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken.

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 10 lessen hoe u moet handelen wanneer er iets gebeurt. De cursus start op dinsdag 4 oktober 2022 van 19.30 – 22.00 uur. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam. Door herhalingslessen te volgen wordt het diploma steeds verlengd. Die nascholing vindt plaats bij een van de Laarbeekse EHBO-verenigingen.

Wij kunnen deze cursus aanbieden met korting voor een bedrag van € 100. Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars een groot deel van de cursuskosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met:

Dinie van Geffen: 0499-421566 ehbolieshout@hetnet.nl of

Peter van den Heuvel: 06-46030743 ehbobeekendonk@gmail.com.