Cursus jeugd EHBO op basisschool De Muldershof afgerond

Op maandag 22 mei 2023 zijn de “diploma’s” jeugd eerste hulp overhandigd aan 28 leerlingen van groep 7 van Brede School De Muldershof. Twee leerlingen konden niet aan het examen deelnemen door ziekte en door het missen van de lessen. De spanning, of ze wel of niet geslaagd waren, was al eerder weggenomen. Direct na het examen op woensdag 17 mei kon de organisatie al mededelen dat iedereen, die deelgenomen had aan het examen, geslaagd was. Zij zijn dus nu in het bezit van een bewijs van deelname aan deze cursus.

In 8 lesochtenden werd de kennis van de EHBO geleerd. De theorie werd verzorgd door de leerkracht, terwijl de praktijk geoefend werd onder leiding van leden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Op woensdag 1 maart, direct na carnaval, zijn we gestart met de eerste les.

Tijdens het examen werden de leerlingen op hun kennis van de theorie getest door een examinator van de EHBO-vereniging Beek en Donk. Verdeeld in 4 groepjes werden door dit kader vragen gesteld, en aan de hand van de antwoorden werd een punt voor theorie gegeven.

Ook de praktijkexamens werden afgenomen door drie leden van de EHBO-vereniging.

Bij de eerste examinator moest de techniek van het aanspreken van een slachtoffer getoond worden, en daarbij het draaien van buik naar rug en de stabiele zijligging.

Bij de andere 2 examinatoren moesten drie verschillende verbanden aangelegd worden. De leerlingen werden geconfronteerd met een slachtoffer met een aantal letsels. Deze letsels waren dit keer vakkundig aangebracht door een van de lotussen van de EHBO vereniging. Afhankelijk van het letsel moesten ze handelend optreden. Hierbij werden afzonderlijk punten gegeven voor het verzorgen van een wond, en er moest een drukverband worden aangelegd om de enkel of om de hand/pols.

Tijdens de cursus werd ook een demonstratie gegeven van een reanimatie met inzet van de AED.

EHBO vereniging Beek en Donk feliciteert alle geslaagden met hun certilficaat.

Werkgroep jeugd EHBO Beek en Donk

Wandelletsel

Maria had het weer voor me kaar een zeer interessante blaren plakken stond op het programma. Zoals je op de foto kunt zien was iedereen actief bezig. Er werden 2 tallen gemaakt en de ene keer mocht jij de persoon met blaren spelen en na de pauze moest je ruilen en mocht jij de blaren afplakken. Maria het was een zeer leerzame les.

Leo van der AA koninklijke onderscheiding

Het Huis voor de Pelgrim is een stichting die bedevaartreizen naar Lourdes organiseert. Sinds 2007 gaat Leo van der Aa uit Beek en Donk tweemaal per jaar mee op deze reizen. Een week lang is hij dan dag en nacht in touw om alles te regelen voor de pelgrims of om de komst van pelgrims te ondersteunen. Het is zowel fysiek als mentaal zwaar werk, maar Leo haalt er veel voldoening uit en wordt zeer gewaardeerd voor zijn inzet. 

Sinds 2019 is Leo chauffeur bij de stichting Wensambulance. Hij staat altijd klaar om voor terminaal zieke mensen een laatste wens in vervulling te laten gaan. Maar hij geeft ook lezingen en presentaties aan mogelijke sponsoren.

Daarnaast is Leo al sinds 1982 EHBO-er. Hij zet zich in bij EHBO-lessen op basisscholen en is een aantal keer per jaar vrijwilliger bij evenementen in de gemeente. 

Voor de jeugd in Beek en Donk heeft Leo zich vele jaren ingezet tijdens het carnavalsseizoen en in het bestuur van het Roefelcomité. Daarvan was hij ook een aantal jaren voorzitter. 

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

Iedereen die jonge kinderen heeft of hen verzorgt weet dat kinderen nieuwsgierig zijn en stap voor stap de wereld om hen heen verkennen. Lekker buiten spelen, in bomen klimmen of rolschaatsen. Een ongeluk zit dan vaak in een klein hoekje. Daarom is het fijn als u weet wat u in zo’n geval moet doen.

De cursus “EHBO bij kinderen” leert u hoe u risico’s in en om huis, school, opvang e.d. kunt verkleinen en wat u moet doen wanneer een ongelukje zich toch voordoet.

VOOR WIE?

De cursus “EHBO bij kinderen” wordt speciaal georganiseerd voor vaders, moeders, verzorgers en leerkrachten van kinderen in de leeftijd tot ongeveer 13 jaar. Wilt u leren hoe u een verband moet aanleggen of wat u moet doen bij een brandwond? Of wilt u tips om risico’s te voorkomen? In deze cursus komt dit en nog veel meer aan bod.

CURSUSINHOUD

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 3 lessen hoe u ongelukken kunt voorkomen en hoe te handelen in geval er toch iets gebeurt. Zo leert u bijvoorbeeld wat u moet doen bij een val of vergiftiging en hoe u verwondingen behandelt. Daarnaast staan ook reanimatie en het gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator) op het programma.

KOSTEN

De prijs voor deze cursus is € 75,00 per persoon.

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars vaak ook een groot deel van de kosten van de cursus. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

CURSUSDATA en LOCATIES

De cursus word gehouden op de dinsdagen 14 en 21 maart a.s. (alle avonden van 19.00-21.30 uur) in het Ontmoetingscentrum.

CONTACT EN INFORMATIE

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met EHBO vereniging Beek en Donk, Peter van de Heuvel, Klaproosstraat 19. Telefoon 0492-462099 of ehbobeekendonk@gmail.com

Saskia van den Dungen 12,5 jaar lid

2 Jubilarissen gehuldigd tijdens jaarvergadering EHBO Beek en Donk

Op maandag 6 februari jl. werd de jaarvergadering gehouden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Het was tevens de vergadering in het jaar dat de vereniging 75 jaar bestaat. Dit wordt in september uitgebreid gevierd met alle leden.

De vergadering vond plaats in het Ontmoetingscentrum. Het bestuur mocht zich verheugen op een grote opkomst.

Saskia van den Dungen is al 12,5 jaar een trouw lid van de vereniging. Zij behaalde in 2010 haar diploma op de school waar zij toen les had en sloot zich meteen daarna aan bij de EHBO vereniging.

Elsina Koot gehuldigd tijdens jaarvergadering EHBO Beek en Donk

Op maandag 6 februari jl. werd de jaarvergadering gehouden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Het was tevens de vergadering in het jaar dat de vereniging 75 jaar bestaat. Dit wordt in september uitgebreid gevierd met alle leden.

De vergadering vond plaats in het Ontmoetingscentrum. Het bestuur mocht zich verheugen op een grote opkomst.

Elsina Koot is sinds 1998 lid van de vereniging. Van september 2007 tot februari 2022 was zij bestuurslid en vanaf mei 2010 voorzitster van de vereniging. Tevens heeft zij vanaf het begin meegewerkt aan de organisatie van de Reanimatiecursussen voor de stichting AED Laarbeek.

Met name het plannen van de cursussen en de contacten met de kaders.

Ook heeft zij enkele jaren meegewerkt aan de cursussen jeugd-EHBO.

Zij nam ook deel aan de organisatie van ons 65 jarig jubileumfeest.

Voor haar 25 jarig lidmaatschap en haar bijzondere inzet werd ze beloond met het Bondsinsigne Goud.

De vergadering werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

9 Geslaagden Cursus EHBO voor volwassenen.

9 Geslaagden Cursus EHBO voor volwassenen.

Op dinsdag 24 januari werden aan 9 kandidaten van de cursus EHBO voor volwassenen het diploma eerste hulp overhandigd.

Nadat zij op 4 oktober gestart waren met 10 deelnemers aan deze cursus werd na 10 lessen op 20 december het examen afgenomen van 9 kandidaten. Een van de deelnemers was op de dag van het examen ziek en kon niet deelnemen.

De examens werden afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis.

Op het einde van de avond konden zij de deelnemers feliciteren met het behaalde diploma.

Deze cursus is financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Laarbeek.

Het is steeds moeilijke om mensen enthousiast te maken voor de EHBO. Door deze financiële prikkel konden de deelnemers voor een gereduceerde prijs deelnemen.

Dit jaar wordt opnieuw een cursus aangeboden door de gezamenlijke EHBO verenigingen van Laarbeek, die dan georganiseerd wordt door de EHBO vereniging Lieshout/Mariahout. Let hiervoor op de informatie in de MoolLaarbeekkrant.

We zouden met name de sportverenigingen op willen roepen om kandidaten naar deze cursus te sturen. Daarmee zouden ze in de toekomst zelfvoorzienend kunnen zijn voor hun activiteiten.

Ook ontlasten ze hiermee de vrijwilligers van de EHBO vereniging, die zich telkens inzetten voor deze clubs. Voor meer informatie over EHBO in Laarbeek, zie onze website www.ehbobeekendonk.nl en onze emailadressen ehbobeekendonk@gmail.com en ehbolieshout@hetnet.nl

Bijgaand een foto met 7 van de 9 geslaagden, de cursusleider en de organisator.