Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 23 geslaagden.

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 23 geslaagden.

Op dinsdag 4 april j.l. werden aan 23 kinderen van groep 8 van Dalton Basisschool ’t Otterke de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

De lessen zijn gestart op maandag 16 januari en op maandag 27 maart werd het examen afgenomen.

Zoals gebruikelijke werden de theorielessen verzorgt door de leerkracht. De praktijklessen werden verzorgd door 2 leden van EHBO Beek en Donk.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel. Wel moeten zij een volwassene uit kunnen leggen hoe dit in zijn werk gaat.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 9 lessen werd op maandag 27 maart het examen afgenomen.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer behandelen.

De slachtoffers waren kinderen uit groep 7 die vakkundig geschminkt waren. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren allen leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 23 blije gezichten met een officieel bewijs van deelname jeugd eerst hulp.

EHBO Beek en Donk.