Cursus EHBO

De drie Laarbeekse EHBO-verenigingen starten op dinsdag 1 oktober 2019 gezamenlijk een cursus EHBO. Met het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis bent u in staat op de juiste wijze eerste hulp te verlenen.

Ongevallen kunnen overal gebeuren: op het werk, op straat, tijdens het sporten maar ook thuis. Dan is het belangrijk dat u weet hoe u moet handelen. Wat doe je bij een flinke kniewond, tand door de lip, verslikken, bij botbreuken, bloedingen, vergiftigingen, bij storingen in de ademhaling of wanneer iemand het bewustzijn verliest? Dan is het de EHBO-er die de eerste hulp verleent in afwachting van professionele hulp.

Op de cursus leert u ook te reanimeren en de AED (de Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken.

De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen van 20.00 tot 22.00 uur en wordt afgesloten met een officieel examen. De cursus wordt gegeven in Het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en Donk. Daarna kunt u de herhalingslessen om het diploma steeds te verlengen (indien gewenst) volgen bij een Laarbeekse EHBO-vereniging naar keuze.

De kosten bedragen 160 euro. Afhankelijk van uw polis wordt een groot deel van de kosten vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelden kan via ehbobeekendonk@gmail.com, ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of ehbolieshout@hetnet.nl. Voor informatie kan gebeld worden naar Peter van den Heuvel, tel. 0492 – 462099.