4 Jubilarissen gehuldigd tijdens jaarvergadering EHBO Beek en Donk

Op maandag 3 juni jl. werd de jaarvergadering gehouden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

De vergadering vond plaats in het Ontmoetingscentrum. Het bestuur mocht zich verheugen op een grote opkomst.

Naast de gebruikelijke agendapunten werden tijdens deze vergadering 4 jubilarissen gehuldigd.

3 jubilarissen vanwege hun 12,5-jarig lidmaatschap en een jubilaris vanwege het 40-jarig lidmaatschap.

Gerda Koorman is al 12,5 jaar een trouw lid van de vereniging. Zij is altijd aanwezig op de maandelijkse oefenavonden en tevens inzetbaar bij diverse activiteiten in het dorp.

Daarnaast is zij al heel wat jaren een van de examinatoren bij het jeugd EHBO-examen op diverse Beek en Donkse basisscholen.

William Arends is eveneens 12,5 jaar lid en een trouwe bezoeker van de oefenavonden. Komt het een keer in Beek en Donk niet uit dan gaat hij oefenen in Gemert. Ook de organisatoren van evenementen weten William te vinden als er inzet van EHBO-ers nodig is. Vooral de Kwizutavond is zijn favoriet, maar ook andere activiteiten die tot laat duren, daar maakt William geen probleem van.

Ook voor Adnan Alankaya is het 12,5 jaar geleden dat hij zijn EHBO-diploma in ontvangst mocht nemen. Hij zet zich vooral in als EHBO-er op zijn werk. Tevens is Adnan een trouwe bezoeker van de oefenavonden.

Alle drie de jubilarissen mochten een speldje en een oorkonde in ontvangst nemen.

Jubilaris Peter van den Heuvel is al 40 jaar lid van de EHBO-vereniging. Naast zijn bestuurslidmaatschap met als functie secretaris/penningmeester is Peter actief betrokken bij diverse andere activiteiten van de vereniging. Ook op hem wordt regelmatig een beroep gedaan als EHBO-er.

Hij is onder andere nauw getrokken bij de organisatie van de (herhalings)cursussen reanimatie die namens de Stichting AED Laarbeek georganiseerd worden.

Daarnaast organiseert hij op diverse basisscholen in Beek en Donk de cursus jeugd-EHBO.

Tevens regelt hij binnen de vereniging de (herhalings)lessen EHBO bij kinderen.

Voor zijn 40-jarig lidmaatschap en zijn inzet voor de vereniging werd hem het Bondskruis 3e klasse van de Nationale Bond EHBO toegekend.