verkeersongeval nagebootst met lotus slachtoffers

Maandag 7 maart hebben we op de oefenavond een verkeersongeval nagebootst met lotus slachtoffers. Hier werden groepjes gemaakt van Paniekzaaier, EHBO-ers, meldkamer, opzichters, publiek hoe reageren zij.

Dit was een zeer leerzame avond zeker omdat het ongeval met lotus slachtoffers het toch weer echt lijkt.

Herhalingscursus EHBO bij kinderen

Herhaling Cursus EHBO Bij Kinderen in Beek en Donk

Iedereen die jonge kinderen heeft of hen verzorgt weet dat kinderen nieuwsgierig zijn en stap voor stap de wereld om hen heen verkennen. Lekker buiten spelen, in bomen klimmen of rolschaatsen. Een ongeluk zit dan vaak in een klein hoekje. Gelukkig zijn er al heel wat mensen die inmiddels een cursus EHBO bij kinderen gevolgd hebben die weten wat ze dan moeten doen.

Het is echter belangrijk om de kennis bij te houden, zodat men weet wat te doen als er iets gebeurd.

Daarom organiseert EHBO vereniging Beek en Donk een herhalingsles op 19 april a.s. van 20.00-22.00 uur in Het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en Donk. Kosten € 10 p.p. Aanmelden via het mailadres: ehbobeekendonk@gmail.com

Geïnteresseerden die nog geen cursus gevolgd hebben kunnen zich opgeven voor een nieuwe cursus EHBO bij kinderen die vermoedelijk plaats zal vinden in het najaar. Stuur daarvoor een mailtje met uw gegevens naar bovenstaand mailadres. Als er meer bekend is over de data zullen wij dan contact met u opnemen.

Jeugd EHBO de Muldershof

Alle leerlingen van groep 7 van De Muldershof geslaagd.

Op maandag 31 oktober zijn de diploma’s jeugd eerste hulp overhandigd aan 27 leerlingen van groep 7 van Brede School De Muldershof.

Alle cursisten slaagden voor hun examen.

In 6 lesochtenden werd de kennis van de EHBO geleerd. De theorie werd verzorgd door de leerkracht terwijl de praktijk geleerd werd onder leiding van Annie Beekmans, Angela van Gelder en Peter van den Heuvel van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Op woensdag 7 september zijn we gestart met de eerste les en op 19 oktober was het examen.

Tijdens het examen werden de leerlingen op hun kennis van de theorie getest door een extern, bevoegd kader van de bond van EHBO. Verdeeld in 4 groepjes werden door dit kader vragen gesteld, en aan de hand van de antwoorden werd een punt voor theorie gegeven.

De praktijkexamens werden afgenomen door drie leden van de EHBO vereniging Beek en Donk onder toezicht van het extern kader.

Bij de eerste examinator moest de techniek van het aanspreken van een slachtoffer getoond worden en daarbij het draaien van buik naar rug en de stabiele zijligging.

Bij de andere 2 examinatoren moesten drie verschillende verbanden aangelegd worden. De leerlingen werden geconfronteerd met een slachtoffer met letsel. Afhankelijk van het letsel moesten ze handelend optreden. Hierbij werden afzonderlijk punten gegeven voor het aanleggen van een wonddekverband, een drukverband en het aanleggen van de mitella of brede das.

Dat de kinderen allemaal geslaagd zijn is des te meer een prestatie omdat ze weinig lessen gehad hebben en thuis veel zelf moesten oefenen.

Tijdens de cursus werd ook een demonstratie gegeven van een reanimatie met inzet van de AED.

EHBO vereniging Beek en Donk feliciteert alle geslaagden met hun diploma.

Werkgroep jeugd EHBO Beek en Donk

Jeugd EHBO Het Klokhuis

Alle cursisten jeugd EHBO Het Klokhuis geslaagd.

Aan de 11 deelnemers van de cursus jeugd EHBO op basisschool Het Klokhuis is door de voorzitster van de EHBO Beek en Donk de diploma’s uitgereikt.

Zij hadden zich aan het begin van het schooljaar aangemeld om vrijwillig aan deze cursus deel te nemen. De cursus werd gegeven op maandagen na schooltijd van 15.15 uur tot 16.30 uur.

Elsina Koot en Peter van den Heuvel van de EHBO vereniging Beek en Donk verzorgden zowel de theorie als de praktijklessen.

Op maandag 19 september werd met de cursus gestart en in 12 lessen zijn alle onderdelen van de jeugd EHBO behandeld en geoefend. Voor een deel moest er thuis ook geoefend worden waarbij broertjes, zusjes of een van de ouders als slachtoffer fungeerden.

Voor het benodigde certificaat moest op het examen getoond worden dat er voldoende kennis was van de theorie en dat de praktijk voldoende beheerst werd. De praktische kennis bestaat uit het benaderen van een bewusteloos slachteroffer, het aanspreken, het draaien van buik naar rugligging en eventueel de stabiele zijligging. Ook de melding aan 112 is natuurlijk erg belangrijk.

De overige praktijkonderdelen bestonden uit het verbinden van wonden (pleister, wondsnelverband of steriel gaasje met elastische zwachtel), het aanleggen van een mitella of brede das en het verbinden van een verstuikte enkel of pols met een drukverband (synthetische watten en ideaalzwachtel).

Alle onderdelen werden op het examen beoordeeld door een daartoe bevoegde persoon namens het Oranje Kruis conform de eindtermen Jeugd Eerste Hulp.

Zij werd ondersteund door leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Op 19 december was de spannende dag van het examen en op vrijdag 23 december werd de uitslag bekend gemaakt, allemaal geslaagd.

 

 

Cursus EHBO bij kinderen

img-20161108-wa0003

12 Geslaagden cursus EHBO bij kinderen

Voor de 2e keer organiseerde EHBO vereniging Beek en Donk een cursus EHBO bij kinderen. Deze cursus is met name geschikt voor ouders met kleine kinderen, oppas opa’s en oma’s en zij die beroepsmatig met kinderen werken zoals o.a.  leerkrachten van de basisscholen.

De cursus werd verzorgd door een bevoegd kader, die in 3 avonden de theorie en de praktijk behandelde.

Naast de theorie over kindgerelateerde onderwerpen als het kind en zijn omgeving, preventie, de vijf belangrijke punten, kinderziekten en het signaleren van kindermishandeling werden ook diverse praktische zaken behandeld.

Ook kwamen stoornissen in het bewustzijn en ademhaling, ernstige bloedingen en shock aan de orde. Letsels bij kinderen werden behandeld waarbij ook geoefend werd met het  verbinden van eenvoudige tot grote wonden en kneuzingen en verstuikingen.

Geleerd werd wat te doen bij letsels van oog, neus en oor, tandletsel, oververhitting, onderkoeling, bevriezing, giftige stoffen en steken en beten.

Een belangrijk onderdeel van de cursus EHBO bij kinderen is de reanimatie en het gebruik van de AED. Tevens wat te doen bij verslikking en verstikking.

De behandelde onderwerpen zijn uiteraard gebaseerd op de kinderleeftijd van baby tot de pubertijd.

Alle 12 de cursisten slaagden voor het diploma EHBO bij kinderen en mochten het certificaat in ontvangst nemen.

EHBO vereniging Beek en Donk organiseert elk jaar een cursus EHBO bij kinderen in oktober terwijl in het voorjaar een herhalingscursus gegeven wordt. Let hiervoor op de berichtgeving in de MooiLaarbeekkrant.

Voor verdere informatie aangaande EHBO cursussen kunt u ons bereiken via E-mail ehbobeekendonk@gmail.com of bezoek onze website www.ehbobeekendonk.nl

Roefeldag 11 juni 2016

ehbo Roefeldag 2016Als EHBO vereniging doen we al jaren mee met de Roefeldag.

Elk jaar proberen we de kinderen een beetje te interesseren voor EHBO. Dit jaar had Annie Beekmans de torso meegenomen. De kinderen vonden het geweldig interessant om te zien wat er allemaal in ons lichaam zit.  Maar het leukste van het half uurtje EHBO was toch wel het moment dat de kinderen alle organen weer terug in de torso moesten zetten. Het blijkt dan toch elke keer weer een hele puzzel te zijn om alles weer op de juiste plek in het lichaam terug te plaatsen.

Jubilarissen EHBO vereniging Beek en Donk

Beek en Donk – Als afsluiting van het seizoen 2015/2016 werd afgelopen maandag de jaarvergadering gehouden van EHBO-vereniging Beek en Donk. 30 leden waren aanwezig, waaronder 2 jubilarissen.

Naast de gebruikelijke agendapunten was er ook de huldiging van de jubilarissen. Beide zijn al 40 jaar als lid verbonden aan de EHBO-vereniging.

Jan van Schijndel
Nadat Jan van Schijndel in april al gehuldigd was met een Koninklijke onderscheiding, was hij maandag een van de jubilarissen. Jan is sinds november 1976 een gewaardeerd lid van de vereniging. In al die jaren heeft Jan zich ingezet als EHBO’er. O.a. op zijn werk als conciërge van de school. Hij is een trouwe bezoeker van de maandelijkse oefenavonden en ook regelmatig beschikbaar als EHBO’er op evenementen. Als coach van het gezondheidsteam wist hij de deelnemers te stimuleren om een cursus reanimatie te volgen. Hij is zelf ook inzetbaar als hulpverlener bij een oproep van AED/alert. Kortom, een EHBO’er in hart en nieren.

Helmie de Jong-Kanters
De tweede jubilaris betreft Helmie de Jong-Kanters. Helmie is sinds februari 1976 lid van de vereniging. Zij is al 40 jaar actief bij diverse verenigingsactiviteiten waaronder de maandelijkse oefenavonden. Ook zij is inzetbaar als vakkundig EHBO’er bij evenementen. Tevens was zij de deskundige bij ongevallen op de school, waar zij werkte. Ook van haar kan gezegd worden dat zij een EHBO’er in hart en nieren is en dat al 40 jaar lang.

Bij afwezigheid van een vertegenwoordiger van de bond werden de onderscheidingen, bondsinsignes in zilver, opgespeld en omgehangen door voorzitter Elsina Koot. De vergadering werd afgesloten met een gezellig samenzijn.