EHBO cursus in Lieshout 

EHBO cursus in Lieshout 

Woensdag 18 oktober a.s. starten de twee EHBO-verenigingen van Laarbeek gezamenlijk een EHBO cursus.  

De cursus is bestemd voor iedereen die meer of uitgebreidere deskundigheid in huis wil hebben voor het verlenen van Eerste Hulp. Deze cursus is compleet met reanimatie, AED en kinder EHBO. Alle eerste hulp komt aan bod. Met het diploma van het Oranje Kruis ben je in staat op de juiste wijze eerste hulp te verlenen. Ongevallen kunnen overal gebeuren: thuis, op het werk, tijdens het sporten of op straat. Dan is het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen. Wat moet je doen als iemand zijn enkel verzwikt, in zijn vinger snijdt of nog erger: wanneer iemand het bewustzijn verliest of bij storingen in de ademhaling, bloedingen, bij verbrandingen, vergiftigingen, botbreuken of bij letsels door hitte of koude? Dan wil je niet met lege handen staan en is snelheid geboden. Tijdens de cursus Eerste Hulp wordt geleerd wat te doen, maar ook wat vooral te laten. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken, worden LOTUS-slachtoffers ingeschakeld.  

Met het EHBO-diploma op zak ben je in staat adequate hulp te verlenen.                                                                                              Daarnaast leer je ook te reanimeren en de AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken. 

Onder leiding van een docent leer je in 10 lessen hoe je moet handelen wanneer er iets gebeurt.  De cursus wordt afgesloten met een examen, dat wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam. De cursus start op woensdag 18 oktober 2023 van 19.30 – 22.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout.  

Dankzij een korting kunnen wij, voor inwoners van Laarbeek, deze cursus nu aanbieden voor een bedrag van € 100,00 per persoon. Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars een groot deel van de cursuskosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met: 

Dinie van Geffen: 0499-421566 ehbolieshout@hetnet.nl of 

Peter van den Heuvel: 06-46030743 ehbobeekendonk@gmail.com 

EHBO vereniging Beek en Donk viert 75 jarig jubileum 

Op 10 september 1948 is EHBO verenging Beek en Donk officieel opgericht. Dit jaar bestaat de vereniging dus 75 jaar. Van de beginperiode is weinig bewaard gebleven. De eerste ledenmutaties dateren van 1953. In 1968 werd voor de eerste keer door de vereniging een cursus georganiseerd. Dit besluit kwam nadat het ledental was teruggelopen tot 28. 

De oorzaak was vaak het slecht bezoeken van de oefenavonden waardoor het diploma niet verlengd kon worden. Daar werd consequent mee omgegaan. 

Hierna werden regelmatig cursussen georganiseerd waardoor het ledenaantal bleef groeien. 

Zo nam het ledental in de jaren ’80 toe tot boven de 100.  

In die tijd was bij het zwembad ook permanent een EHBO-er van de vereniging aanwezig. Dit in opdracht van de gemeente die daarvoor een vergoeding verstrekte. 

De jaarvergaderingen werden in die tijd soms voorafgegaan door een koffietafel. Gebruikelijk was dat de burgemeester, de geestelijke adviseur de beschermheer en de instructeur ook aanwezig waren. Zij deden ook altijd een woordje. 

Ook werden de aantallen ongevallen op de weg, sportvelden en bedrijven elk jaar medegedeeld na informatie door de politie.  

In oktober 1973 werd het 25 jarig bestaan gevierd. 

Ter versterking van de financiën werd jaarlijks een donateursactie gehouden. 

In 1982 was de start van de EHBO lessen voor de basscholen van Beek en Donk. In eerste instantie werd deze cursus georganiseerd in het ontmoetingscentrum voor de gezamenlijke scholen. Vanaf 1984 werden de cursussen op de scholen gegeven voor de groepen 7 of 8. De lessen vormden onderdeel van het lesprogramma en de theorie werd verzorgt door de leerkracht. 

Nog steeds worden deze lessen verzorgd op drie van de vier basisscholen van Beek en Donk. 

In 1997 werd een feestcommissie opgericht voor de viering van het 50 jarig bestaan. Deze commissie werd in 1999 omgedoopt tot activiteitencommissie en later tot jeugdcommissie. Door deze commissie werden activiteiten georganiseerd om zo bij te kunnen dragen in de kosten voor extra uitgaven  onder andere voor de jeugd EHBO. Er was een sponsoractie door de kinderen van de scholen en er werd een wandeltocht voor de leerlingen en hun ouders en andere liefhebbers georganiseerd.  Deze activiteit vond een aantal jaren plaats. 

Vanaf 1985 beschikte onze vereniging een aantal jaren over twee eigen lotusslachtoffers en ook momenteel kunnen onze leden weer oefenen  met twee lotussen die de werkelijkheid na kunnen spelen.. 

Ook werd vanaf dit jaar de eerste cursus georganiseerd voor de opleiding reanimatie. 

Vanaf 2012 worden er ook cursussen reanimatie georganiseerd voor vrijwilligers van de stichting AED Laarbeek. Bij aanvang werden in een jaar tijd 130 kandidaten opgeleid. Nog regelmatig worden cursussen georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Tevens wordt aan deze vrijwilligers jaarlijks een herhalingsles aangeboden. 

Sinds 2014 wordt er ook jaarlijks een cursus en een herhalingscursus EHBO bij kinderen georganiseerd. 

Al enkele jaren blijft het ledenaantal stabiel op 40 Leden. 

Op zaterdag 16 september wordt het jubileum gevierd met activiteiten voor de leden. 

Meer informatie van de EHBO vereniging is terug te vinden op onze website www.ehbobeekendonk.nl 

Sinds enkele jaren neemt onze vereniging ook deel aan de clubactie van de Rabobank. Wij hopen dat velen die een stem over hebben denken aan de  EHBO vereniging. Ten slotte zijn wij er voor de gehele gemeenschap. 

Stem via Rabobank

Ben je lid van de Rabobank  geef je stem bij Rabo ClubSupport aan EHBO Beek en Donk

Geen lid van Rabobank maar wel een bankrekening van de Rabobank wordt gratis lid en geef je stem bij Rabo Clubsupport aan EHBO Beek en Donk.

Je kan je stem uitbrengen tussen 4  en 26 september.

Het werkt als volgt:

1.       Ga naar de Rabobank app of naar Rabo Online bankieren.

2.       Ga naar ‘Service’ en vervolgens naar ‘Lidmaatschap’.

3.       Als je nog geen lid bent kan je hier lid worden.

4.       Dan vind je ‘Rabo Clubsupport’ waaronder de lijst met deelnemers staat.

5.       Zoek EHBO Beek en Donk en stem.

6.     Daarnaast mag je nog 2 andere clubs uit de lijst een stem geven.

Delen met andere is natuurlijk fijn. 

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 23 geslaagden.

Cursus jeugd EHBO op basisschool ’t Otterke afgerond met 23 geslaagden.

Op dinsdag 4 april j.l. werden aan 23 kinderen van groep 8 van Dalton Basisschool ’t Otterke de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

De lessen zijn gestart op maandag 16 januari en op maandag 27 maart werd het examen afgenomen.

Zoals gebruikelijke werden de theorielessen verzorgt door de leerkracht. De praktijklessen werden verzorgd door 2 leden van EHBO Beek en Donk.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel. Wel moeten zij een volwassene uit kunnen leggen hoe dit in zijn werk gaat.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 9 lessen werd op maandag 27 maart het examen afgenomen.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer behandelen.

De slachtoffers waren kinderen uit groep 7 die vakkundig geschminkt waren. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren allen leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 23 blije gezichten met een officieel bewijs van deelname jeugd eerst hulp.

EHBO Beek en Donk.

Het Klokhuis slaagden alle deelnemers voor het examen jeugd-EHBO

Ook op Het Klokhuis slaagden alle deelnemers voor het examen jeugd-EHBO

Op dinsdag 30 mei j.l. werd in aanwezigheid van vele ouders en opa’s en oma’s aan 12 kinderen van groep 7/8 van OBS Het Klokhuis de certificaten jeugd EHBO A uitgereikt.

Na de basisscholen De Muldershof en ’t Otterke was dit de derde school waar EHBO Beek en Donk een cursus jeugd EHBO verzorgt. In tegenstelling tot deze beide scholen is de cursus op Het Klokhuis geheel vrijwillig en de lessen worden dan ook buiten de schooltijden gegeven.

Op maandag 6 februari begon de eerste les met in eerste instantie 13 kinderen.

Een van de kinderen haakte echter na een paar lessen af.

Zowel de praktijklessen als de theorielessen werden verzorgd door 2 vrijwilligers van EHBO Beek en Donk.

Een van de lessen betrof voor een deel een demonstratie van reanimatie in combinatie met inzet van de AED. Dit is voor de kinderen echter geen examenonderdeel. Wel moeten zij een volwassene uit kunnen leggen hoe dit in zijn werk gaat.

De lessen werden gegeven conform de daarvoor opgestelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp

Na 11 lessen en een onderbreking tijdens de meivakantie werd op maandag 15 mei het examen afgenomen.

Het examen bestond uit 5 onderdelen.

De theorie, de onderdelen draaien van buik naar rug en stabiele zijligging met het aanspreken, aanschudden, controle ademhaling en het inroepen van deskundige hulp.

Daarnaast moesten alle kinderen een slachtoffer met letsel behandelen.

De slachtoffers waren kinderen van groep 7 en 8 die vakkundig geschminkt waren door een lotus van de EHBO-vereniging. Zo waren er bloedende wonden die steriel afgedekt moesten worden met een pleister, een snelverband of een steriel gaasje met een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels en polsen, waar de kinderen een drukverband moesten aanleggen met een ideaalzwachtel.

Voor al deze onderdelen werden door de examinatoren punten toegekend. De examinatoren waren allen leden van de EHBO vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 12 blije gezichten met een officieel bewijs van deelname jeugd eerst hulp.

EHBO Beek en Donk.

Cursus jeugd EHBO op basisschool De Muldershof afgerond

Op maandag 22 mei 2023 zijn de “diploma’s” jeugd eerste hulp overhandigd aan 28 leerlingen van groep 7 van Brede School De Muldershof. Twee leerlingen konden niet aan het examen deelnemen door ziekte en door het missen van de lessen. De spanning, of ze wel of niet geslaagd waren, was al eerder weggenomen. Direct na het examen op woensdag 17 mei kon de organisatie al mededelen dat iedereen, die deelgenomen had aan het examen, geslaagd was. Zij zijn dus nu in het bezit van een bewijs van deelname aan deze cursus.

In 8 lesochtenden werd de kennis van de EHBO geleerd. De theorie werd verzorgd door de leerkracht, terwijl de praktijk geoefend werd onder leiding van leden van de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Op woensdag 1 maart, direct na carnaval, zijn we gestart met de eerste les.

Tijdens het examen werden de leerlingen op hun kennis van de theorie getest door een examinator van de EHBO-vereniging Beek en Donk. Verdeeld in 4 groepjes werden door dit kader vragen gesteld, en aan de hand van de antwoorden werd een punt voor theorie gegeven.

Ook de praktijkexamens werden afgenomen door drie leden van de EHBO-vereniging.

Bij de eerste examinator moest de techniek van het aanspreken van een slachtoffer getoond worden, en daarbij het draaien van buik naar rug en de stabiele zijligging.

Bij de andere 2 examinatoren moesten drie verschillende verbanden aangelegd worden. De leerlingen werden geconfronteerd met een slachtoffer met een aantal letsels. Deze letsels waren dit keer vakkundig aangebracht door een van de lotussen van de EHBO vereniging. Afhankelijk van het letsel moesten ze handelend optreden. Hierbij werden afzonderlijk punten gegeven voor het verzorgen van een wond, en er moest een drukverband worden aangelegd om de enkel of om de hand/pols.

Tijdens de cursus werd ook een demonstratie gegeven van een reanimatie met inzet van de AED.

EHBO vereniging Beek en Donk feliciteert alle geslaagden met hun certilficaat.

Werkgroep jeugd EHBO Beek en Donk

Wandelletsel

Maria had het weer voor me kaar een zeer interessante blaren plakken stond op het programma. Zoals je op de foto kunt zien was iedereen actief bezig. Er werden 2 tallen gemaakt en de ene keer mocht jij de persoon met blaren spelen en na de pauze moest je ruilen en mocht jij de blaren afplakken. Maria het was een zeer leerzame les.

Leo van der AA koninklijke onderscheiding

Het Huis voor de Pelgrim is een stichting die bedevaartreizen naar Lourdes organiseert. Sinds 2007 gaat Leo van der Aa uit Beek en Donk tweemaal per jaar mee op deze reizen. Een week lang is hij dan dag en nacht in touw om alles te regelen voor de pelgrims of om de komst van pelgrims te ondersteunen. Het is zowel fysiek als mentaal zwaar werk, maar Leo haalt er veel voldoening uit en wordt zeer gewaardeerd voor zijn inzet. 

Sinds 2019 is Leo chauffeur bij de stichting Wensambulance. Hij staat altijd klaar om voor terminaal zieke mensen een laatste wens in vervulling te laten gaan. Maar hij geeft ook lezingen en presentaties aan mogelijke sponsoren.

Daarnaast is Leo al sinds 1982 EHBO-er. Hij zet zich in bij EHBO-lessen op basisscholen en is een aantal keer per jaar vrijwilliger bij evenementen in de gemeente. 

Voor de jeugd in Beek en Donk heeft Leo zich vele jaren ingezet tijdens het carnavalsseizoen en in het bestuur van het Roefelcomité. Daarvan was hij ook een aantal jaren voorzitter. 

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

Iedereen die jonge kinderen heeft of hen verzorgt weet dat kinderen nieuwsgierig zijn en stap voor stap de wereld om hen heen verkennen. Lekker buiten spelen, in bomen klimmen of rolschaatsen. Een ongeluk zit dan vaak in een klein hoekje. Daarom is het fijn als u weet wat u in zo’n geval moet doen.

De cursus “EHBO bij kinderen” leert u hoe u risico’s in en om huis, school, opvang e.d. kunt verkleinen en wat u moet doen wanneer een ongelukje zich toch voordoet.

VOOR WIE?

De cursus “EHBO bij kinderen” wordt speciaal georganiseerd voor vaders, moeders, verzorgers en leerkrachten van kinderen in de leeftijd tot ongeveer 13 jaar. Wilt u leren hoe u een verband moet aanleggen of wat u moet doen bij een brandwond? Of wilt u tips om risico’s te voorkomen? In deze cursus komt dit en nog veel meer aan bod.

CURSUSINHOUD

Onder leiding van een ervaren docent leert u in 3 lessen hoe u ongelukken kunt voorkomen en hoe te handelen in geval er toch iets gebeurt. Zo leert u bijvoorbeeld wat u moet doen bij een val of vergiftiging en hoe u verwondingen behandelt. Daarnaast staan ook reanimatie en het gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator) op het programma.

KOSTEN

De prijs voor deze cursus is € 75,00 per persoon.

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Afhankelijk van uw polis vergoeden veel zorgverzekeraars vaak ook een groot deel van de kosten van de cursus. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

CURSUSDATA en LOCATIES

De cursus word gehouden op de dinsdagen 14 en 21 maart a.s. (alle avonden van 19.00-21.30 uur) in het Ontmoetingscentrum.

CONTACT EN INFORMATIE

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met EHBO vereniging Beek en Donk, Peter van de Heuvel, Klaproosstraat 19. Telefoon 0492-462099 of ehbobeekendonk@gmail.com